Elektroniczna skóra wzorowana na krążkopławach

| Technologia
American Chemical Society (ACS)

Elektroniczna skóra o pełnym spektrum wrażliwości skóry biologicznej zrewolucjonizowałaby zarówno protetykę, jak i robotykę. Obecne technologie są bardzo wrażliwe, ale tylko w wąskim zakresie słabych nacisków. Przy wysokich ciśnieniach, które mogą powodować uszkodzenia, wrażliwość, niestety, spada. By sobie z tym poradzić, zespół Bina Hu z Huazhong University of Science and Technology zwrócił się ku atollom wyvillei (Atolla jellyfish).

American Chemical Society (ACS)

Bioluminescencyjny krążkopław wyczuwa zmiany w ciśnieniu i "miga", gdy wyczuje niebezpieczeństwo.

Z myślą o ostrzeżeniach wzrokowych w odpowiedzi na fizyczne zagrożenie Chińczycy połączyli układy elektroniczne i optyczne w nową e-skórę, która wykrywa zarówno lekkie, jak i duże ciśnienia. Autorzy publikacji z pisma Applied Materials & Interfaces zastosowali film poli(dimetylosiloksanowy), luminofory oraz srebrne nanoprzewody.

Przy niewielkim nacisku elektroniczna skóra wykazuje zmiany w pojemności elektrycznej, zaś przy dużym ciśnieniu pojawia się luminescencja, co, jak tłumaczą naukowcy, imituje funkcje mechanoreceptorów i receptorów bólowych skóry biologicznej. Dzięki temu wykrywa ona delikatny dotyk i uszkadzające ciśnienie z wrażliwością do, odpowiednio, 0,66 i 0,044 kPa–1.

elektroniczna skóra poli(dimetylosiloksan) luminofor srebrne nanoprzewody atolla wyvillei Bin Hu