Enzym na zbyt dużą ilość cukru

| Zdrowie/uroda
gringer (David Eccles), CC

Specjaliści z Centrum Badawczego Szpitala Uniwersytetu w Montrealu odkryli enzym, który może zahamować toksyczny wpływ cukru na narządy ciała. Fosfataza glicerolo-3-fosforanu (ang. glycerol 3-phosphate phosphatase, G3PP), bo o niej mowa, odgrywa centralną rolę w kontroli wykorzystania glukozy i tłuszczów.

Zespół doktorów Marca Prentkiego i Murthy'ego Madiraju zauważył, że G3PP może zwalczyć skutki nadmiaru glukozy w organizmie. Kiedy poziom glukozy w organizmie jest nieprawidłowo wysoki, w komórkach rośnie stężenie pochodnej glukozy - glicerolo-3-fosforanu. Jego wzmożony metabolizm może uszkadzać różne tkanki. Odkryliśmy, że G3PP rozkłada dużą część nadmiarowego glicerolo-3-fosforanu do glicerolu i kieruje go poza komórkę. Chroni to wytwarzające insulinę komórki beta trzustki oraz inne narządy przed glukotoksycznością - wyjaśnia Prentki.

Usuwając glukozę w postaci glicerolu, G3PP zapobiega nadmiernemu powstawaniu i magazynowaniu tłuszczu. Ogranicza także poważny problem cukrzycowy - wzmożoną produkcję glukozy przez wątrobę - dodaje Madiraju.

Od lat 60. XX w. odkrycie enzymu, który odgrywa kluczową rolę w ssaczych tkankach, jest niezmiernie rzadkie. Zidentyfikowaliśmy go, szukając mechanizmów, które umożliwiają komórkom beta wysp trzustkowych pozbywanie się nadmiaru glukozy w postaci glicerolu. Podobny mechanizm działa w hepatocytach. [Generalnie] G3PP występuje we wszystkich tkankach ciała.

Obecnie Kanadyjczycy poszukują drobnocząsteczkowych aktywatorów G3PP, by móc w ten sposób leczyć zaburzenia kardiometaboliczne.

fosfataza glicerolo-3-fosforanu G3PP enzym glicerol glukoza nadmiar komórka metabolizm glukotoksyczność Marc Prentki Murthy Madiraju