Największa przyklasztorna garbarnia wyjaśnia zagadkę „toru do kręgli” w Fountains Abbey

| Humanistyka
Antony McCallum, Wyrdlight.com, CC BY-SA 4.0

Na terenie dawnego cysterskiego opactwa Fountains Abbey znaleziono olbrzymią garbarnię. Był to największy zakład tego typu w klasztorach na Wyspach Brytyjskich, a jego rozmiary wskazują na prowadzenie tutaj działalności na skalę przemysłową. W proces garbowania skór musiały być tutaj zaangażowane setki osób. To ważne odkrycie, które zmienia nasz pogląd na to miejsce, stwierdził profesor Chris Gaffney z University of Bradford.

Naukowców od dawna zastanawiało, do czego służył „tor do kręgli” znajdujący się przy wschodnich granicach opactwa, w pobliżu rzeki Skell. Teraz dzięki badaniom georadarowi i innym technikom dokonali niespodziewanego odkrycia. Znaleźli bowiem pozostałości po dwóch wielkich kamiennych budynkach o szerokości 16 metrów, z których jeden miał długość co najmniej 32 metry i co najmniej jedno piętro. W budynkach znajdowały się doły, zbiorniki i inna infrastruktura, która wraz z łatwym dostępem do wody wskazują na istnienie garbarni.

Garbarnia musiała być ważnym elementem działalności gospodarczej opactwa. Skóry służyły do produkcji ubrań i ich elementów, wyposażania domowego, opraw do ksiąg czy pergaminu. O tym, że opactwo musiało posiadać garbarnię wiedziano już wcześniej, gdyż odkryto odpady z garbowania skór.

Biorąc pod uwagę hałas i zapach dochodzące z garbarni sądziliśmy, że musiała być ona umiejscowiona znacznie dalej od mnichów i miejsc czynności religijnych. Teraz widzimy, że garbarnia była blisko, zatem nie było to spokojne, ciche miejsce. Dzisiaj opactwo jest oazą spokoju, jednak w XII, a szczególnie w XIII wieku, było to ruchliwe industrialne miejsce. Większość działalności związanej z przetwarzaniem żywności i surowych materiałów na potrzeby opactwa odbywała się w okolicy, stwierdza Mark Newman, archeolog z National Trust.

Fountains Abbey to jedne z największych i najlepiej zachowanych ruin cysterskich klasztorów w Anglii. Znajdują się one 5 kilometrów na południowy-wschód od miasta Ripon. Opactwo powstało w 1132 roku i działało do kasaty klasztorów przez Henryka VIII, stając się jednym z najbogatszych klasztorów na Wyspach. Cystersi, szczególnie zaś ci z Fountains, wprowadzali w okolicach, w których się pojawili, nowoczesne metody zarządzania gospodarstwami i uprawy ziemi.

garbarnia opactwo cystersi Fountains Abbey