Najdłuższy gazowy most wszechświata

| Astronomia/fizyka
Rhys Taylor / Arecibo Galaxy Environment Survey / The Sloan Digital Sky Survey Collaboration

Odkryty właśnie strumień wodoru długości 2,6 miliona lat świetlnych jest największą znaną strukturą tego typu. Strumień rozciąga się pomiędzy dwoma galaktykami, odległymi od Ziemi o 500 milionów lat świetlnych. Gaz został odkryty przez międzynarodową grupę studentów i astronomów.

Tego się nie spodziewaliśmy. Często widzimy strumienie gazów w gromadach galaktyk ale znalezienie czegoś tak długiego, co nie znajduje się w gromadzie to niespodzianka - mówi doktor Rhys Taylor z Czeskiej Akademii Nauk.

Zadziwia nie tylko długość strumienia, ale również ilość gazu. Masa samego tylko gazowego 'mostu' łączącego obie galaktyki jest 15 miliardów razy większa od masy Słońca. Jest go więcej niż w łącznie gazu w Drodze Mlecznej i Galaktyce Andromedy. A to jedynie połowa z całości zaobserwowanego gazu.

Naukowcy wciąż badają pochodzenie strumienia. Jedna z hipotez mówi, że w przeszłości wielka galaktyka znajdująca się na jednym z końców 'mostu' przeszła w pobliżu grupy mniejszych galaktyk i w miarę, jak galaktyki oddalają się od siebie, wysysają gaz, tworząc coraz bardziej rozciągnięty 'most'. Zgodnie z drugą hipotezą duża galaktyka przeszła przez środek grupy galaktyk i zabiera z niej gaz.

Gazowy 'most' został odkryty dzięki danym zebranym w latach 2008-2011 przez Arecibo Galaxy Environment Survey (AGES).

gaz wodór most gazowy galaktyki