Gepardy narażone na wyginięcie

| Nauki przyrodnicze
Martin Pettitt, CC

Najszybsze zwierzę lądowe, gepard, znajduje się na skraju wyginięcia. Z najdokładniejszych dotychczas szacunków liczby tych zwierząt dowiadujemy się, że na świecie pozostało jedynie 7100 gepardów. Ludzie usunęli te drapieżniki z 91% ich historycznego zasięgu. Najbardziej ucierpiała populacja azjatycka, gdzie na wolności pozostaje zaledwie 50 zwierząt żyjących w na odizolowanym obszarze Iranu.

Prowadzący badania eksperci z Zoological Society of London, Panthera i Wildliwe Conservation Society uważają, że gepardy powinny zostać przesunięte w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych z kategorii "narażony" do "zagrożony". Zwykle gatunki znajdujące się w tej kategorii są objęte lepszą ochroną.

Przeprowadziliśmy najdokładniejsze z dotychczasowych badań nad sytuacją geparda. [...] Wykazały one, że duże zapotrzebowanie na terytorium, w połączeniu z licznymi zagrożeniami, na jakie narażony jest gatunek, powodują, że jest on znacznie bardziej wrażliwy na wyginięcie, niż dotychczas sądzono, mówi doktor Sarah Durand, główna autorka badań.

Gepardy są zabijane przez ludzi, mają trudności ze zdobyciem pożywienia, gdyż ludzie zabijają roślinożerców, na których polują gepardy, muszą radzić sobie z utratą habitatów, kwitnie też czarnorynkowy handel tymi zwierzętami oraz ich ciałami. Co gorsza, jako że gepardy mają bardzo duże terytorium, to aż 77% zasięgu występowania gepardów nie jest obecnie w żaden sposób chronionych, przez co szybko tracą one swój habitat. Na przykład w Zimbabwe populacja gepardów spadła z 1200 do 170 w ciągu zaledwie 16 lat.

gepard populacja badanie narażony zagrożony