Zablokowanie naprawy DNA pomaga walczyć z glejakiem

| Medycyna
Sbrander, CC BY-SA 3.0

Na UT Southwestern Medical Center wykazano, że zablokowanie mechanizmu naprawy DNA zwiększa skuteczność radioterapii przy glejakach. Glejaki to wyjątkowo złośliwe nowotwory mózgu, charakteryzujące się dużą śmiertelnością.

Pod wpływem radioterapii rozpada się podwójna helisa DNA. Guz, by się rozrastać, musi ją najpierw naprawić. Naukowcy od dawna teoretyzowali, że gdyby udało się powstrzymać naprawę DNA, można by powstrzymać lub przynajmniej spowolnić rozrost tkanki nowotworowej. Uczeni z UT Southwestern dowiedli, że taka teoria jest prawdziwa.

Praca ta przynosi nam dużo nowych informacji, bo dowiedzieliśmy się, że zablokowanie naprawy DNA to dobry sposób na zwiększenie skuteczności radioterapii przy glejakach - powiedział profesor Sandeep Burma.

Uczony wraz z zespołem opublikował ostatnio pracę, w której opisuje, w jaki sposób komórki wybierają pomiędzy dwiema strategiami naprawczymi DNA – NHEJ (scalanie niehomologicznych końców DNA) oraz HR (rekombinacja homologiczna). Naukowcy wykonali przy okazji dodatkowe badnaia, których celem było stwierdzenie, w jaki sposób zablokowanie obu mechanizmów wpływa na efektywność leczenia glejaków za pomocą fal radiowych. Wykazali, że lek NVP-BEZ235, który znajduje się obecnie w fazie testów klinicznych i został opracowany na potrzeby leczenia innych nowotworów, blokuje działanie enzymów DNA-PKcs oraz ATM, które są niezbędne do przeprowadzenia procesów NHEJ i HR. Sam lek ma niewielki wpływ na rozwój glejaka, jednak w połączeniu z radioterapią powoduje, że komórki nowotworowe nie są w stanie szybko naprawić DNA, przez co rozrost guza zostaje powstrzymany. Badania na myszach wykazały, że taka strategia działa. NVP-BEZ235 był w stanie przeniknąć barierę krew-mózg i w połączeniu z radioterapią wydłużył życie myszy z glejakiem. Zwykle zwierzęta leczone jedynie NVP-BEZ235 lub radioterapią żyją około 10 dni. Nowa metoda wydłużyła ten czas nawet do 60 dni.

To bardzo ważne odkrycie. Standardową metodą walki z glejakami jest radioterapia. Znalezienie leku, który zwiększa jej skuteczność może mieć olbrzymie znaczenie kliniczne. Niewykluczone na przykład, że taka strategia pozwoli na zmniejszenie potrzebnych dawek promieniowania, przez co zniwelowanych zostanie wiele skutków ubocznych.

glejak DNA radioterapia naprawda