Musimy zacząć przechwytywanie CO2

| Nauki przyrodnicze
Rybson, sxc.hu

Zdaniem IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) samo przestawienie się na odnawialne źródła energii nie wystarczy już, by powstrzymać ocieplenie się klimatu o ponad 2 stopnie. Konieczne jest przechwytywanie CO2 z atmosfery i jego składowanie.

IPCC uważa, że najlepszą metodą, by tego dokonać, jest uprawa roślin, które będą przechwytywały CO2, następnie ich spalanie, w celu uzyskania energii, z jednoczesnym wychwytywaniem dwutlenku węgla powstającego podczas spalania.

Pomimo politycznych deklaracji świat nie zrobił niemal nic, by ograniczyć emisję dwutlenku węgla. W dekadzie 2000-2010 rosła ona szybciej niż w każdej z wcześniejszych trzech dekad.

Trzon najnowszego raportu stanowi symulacja ponad 1000 różnych scenariuszy dotyczących użycia energii i wpływu na klimat.

Autorzy raportu uważają, że optymalnym rozwiązaniem byłoby generowanie energii bez jednoczesnej emisji CO2. Obecnie źródła o niskiej emisji tego gazu dostarczają światu 30% energii. Są to głównie hydroelektrownie i elektrownie atomowe. Aby uniknąć katastrofy powinniśmy zwiększyć odsetek tak produkowanej energii do 80% w roku 2050. Wzrost ten może się odbywać głównie dzięki wykorzystaniu energii wiatru i słońca.

Działania zapobiegawcze nie oznaczają, że mamy zrezygnować ze wzrostu gospodarczego - podkreśla współprzewodniczący grupy roboczej Ottmar Edenhofer z Poczdamskiego Institutu Badań Nad Klimatem. Musimy jednak podjąć działania, by do roku 2100 móc całkowicie zrezygnować z paliw kopalnych. Chyba, że będziemy w stanie przechwytywać i bezpiecznie składować cały dwutlenek węgla powstający przy ich spalaniu.

W raporcie poparto rozwój technologii pozyskiwania i spalania gazu naturalnego, gdyż może być on paliwem przejściowym pozwalającym na odejście od węgla i dającym czas na zdobycie popularności przez źródła odnawialne lub rozpowszechnienie się technologii przechwytywania dwutlenku węgla.

Autorzy raportu wspominają również o takich działaniach jak bardziej efektywne wykorzystywanie energii w przemyśle i gospodarstwach domowych, produkcja bardziej energooszczędnych pojazdów czy rozwój szybkich kolei, które pozwolą na zredukowanie zapotrzebowania na transport lotniczy.

Jeśli chcemy zatrzymać globalne ocieplenie zanim przekroczy 2 stopnie Celsjusza, to prawdopodobnie nie powinniśmy dopuścić, by koncentracja CO2 w atmosferze zwiększyła się ponad 450 części na milion (ppm). Niedawno po raz pierwszy zanotowano przekroczenie poziomu 400 ppm, a w ciągu najbliższych lat stanie się on średnim poziomem koncentracji CO2 w atmosferze. W epoce przedindustrialnej koncentracja dwutlenku węgla wynosiła 280 ppm.

globalne ocieplenie dwutlenek węgla przechwytywanie CO2