Globalne ocieplenie zuboży ludzkość?

| Ciekawostki
Joshua Rappeneker, CC

IPCC prognozuje, że jeśli nie powstrzymamy globalnego ocieplenia, to problemy z dostępem do żywności i wody rozszerzą się na znaczną część globu. Zarys raportu dotyczącego społecznych aspektów zmian klimatycznych upublicznił na swoim blogu Andrew Montford, który sceptycznie podchodzi do teorii globalnego ocieplenia.

Niedawno IPCC opublikował raport dotyczący naukowych aspektów globalnego ocieplenia. W przyszłym roku ukaże się raport opisujący społeczny wpływ tego zjawiska.

Już w latach 30. bieżącego wieku, jeśli dojdzie do zwiększenia temperatury o 1 stopień Celsjusza w porównaniu z epoką przedindustrialną i nie zmieni się system uprawy ziemi, będziemy świadkami znaczących spadków plonów pszenicy, kukurydzy i ryżu.

Zmiany najbardziej dotkną mieszkańców najbiedniejszych krajów, jednak pomiędzy chwilą obecną a rokiem 2100 zmiany klimatyczne doprowadzą do pojawienia się nowych rzesz ubogich mieszkańców w krajach o niskich, średnich i wysokich dochodach. Zagrozi to zrównoważonemu rozwojowi tych krajów. Najbardziej zagrożone są miasta Afryki subsaharyjskiej i południowo-wschodniej Azji. Poszerzające się obszary biedy grożą wybuchami nowych konfliktów.

Z raportu IPCC dowiadujemy się, że pomimo iż niektóre państwa inwestują w obronę przed skutkami globalnego ocieplenia - na przykład rozbudowując infrastrukturę chroniącą przed rosnącym poziomem mórz i oceanów - to w skali globalnej trzeba ponieść znacznie większe koszty niż obecnie.

globalne ocieplenie zmiany klimatyczne żywność ubóstwo woda