Nowy lek wydłuża życie kobiet z rakiem piersi

| Medycyna
xusenru, CC0

Trzecia faza badań klinicznych potwierdziła, że palbociclib (Ibrance) w połączeniu ze standardowym leczeniem, zwiększa przeżywalność kobiet cierpiących na dający przerzuty hormonozależny nowotwór piersi.

Wyniki pokazują, że można poprawić i wydłużyć życie pacjentek z hormonozależnym metastatycznym nowotworem piersi. Mamy teraz solidne dane, by stwierdzić, że takie leczenie powinno stać się nowym standardem w medycynie, mówi główny autor badań, profesor Massimo Cristofanilli z Northwestern University.

Większość nowotworów piersi, to nowotwory hormonozależne, co oznacza, że choroba rozwija się w odpowiedzi na działanie hormonów, takich jak estrogen. Leczenie polega głównie na terapii hormonalnej, która zapobiega łączniu się estrogenu z receptorami komórek i napędzaniu wzrostu nowotworu. Jednak z czasem u wielu pacjentek pojawia się oporność na takie leczenie.

Pabociclib to selektywny inhibitor kinaz cyklinozależnych CDK4 i CDK6. To pierwszy tego typu lek zatwierdzony w terapii antynowotworowej. Dopuszczono go do użytku w grudniu ubiegłego roku.

W ramach międzynarodowych testów klinicznych PALOMA-3 lek ten podano 521 kobietom z hormonozależnym nowotworem piersi, u których po wcześniejszym leczeniu hormonami doszło do wznowienia lub postępów choroby. Wszystkie pacjentki miały nowotwór HER2-ujemny, zatem bez nadekspresji HER2.

Podczas testów części pacjentek podawano palbociclib oraz standardowy lek fulvestrant (Faslodex), a części placebo i fulvestrant.

Mediana przeżycia pacjentek leczonych palbociclibem i fulvestrantem wynosiła 34,9 miesiąca, podczas gdy u kobiet, którym podawano placebo i fulvestrant mediana przeżycia wyniosła 28 miesięcy. Różnica, na korzyść leczenia palbociclibem i fulvestrantem, była jeszcze większa u pacjentek, które nie zyskały oporności na standardowe terapie hormonalne.

Zwykle leczenie estrogenozależnego metastatycznego nowotworu piersi spowalnia postępy choroby, jednak niemal nigdy nie przedłuża życia pacjentek. Tutaj mamy do czynienia z pierwszą terapią, która wydłuża życie, mówi Cristofanilli.

hormonozależny rak piersi palbociclib Ibrance