Związki metali śladowych z występowaniem jaskry

| Medycyna
flo21, CC

Badanie reprezentatywnej próby Koreańczyków Południowych wykazało, że niższy poziom manganu i wyższy poziom rtęci we krwi wiązał się z częstszym występowaniem jaskry.

Zespół dr. Shana C. Lina z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco badał związek między stężeniem 5 metali śladowych (manganu, rtęci, ołowiu, kadmu i arsenu) a częstością występowania jaskry.

Naukowcy analizowali dane dot. stężenia metali we krwi bądź moczu i jaskry 2680 osób w wieku ≥19 lat, które między styczniem 2008 a grudniem 2009 r. brały udział w Korea National Health and Nutrition Examination Survey.

Po wzięciu poprawki na potencjalnie istotne czynniki okazało się, że niższy poziom manganu i wyższy poziom rtęci we krwi wiązał się z większą częstością występowania jaskry. Nie natrafiono na związek między diagnozą choroby a stężeniem ołowiu lub kadmu we krwi, a także poziomem arsenu w moczu.

Amerykanie podkreślają, że wyniki te trzeba potwierdzić w kolejnych badaniach. Ważne też będzie prześledzenie ewentualnej roli pierwiastków śladowych w patogenezie jaskry.

jaskra metale śladowe mangan rtęć krew patogeneza dr Shan C. Lin