Kakao dobrze wpływa na zdrowie sercowo-naczyniowe

| Medycyna
lolay, CC

Flawanole z kakao korzystnie wpływają na wiele biomarkerów zdrowia sercowo-naczyniowego.

Prof. Simin Liu i studentka Xiaochen Lin przeanalizowali 19 losowych badań kontrolowanych (w sumie wzięło w nich udział 1139 ochotników). Sprawdzali, czy w porównaniu do placebo, spożycie kakao bogatego we flawanole wiąże się z poprawą biomarkerów zdrowia kardiometabolicznego.

Odkryliśmy, że spożycie flawanoli kakao może zmniejszyć dyslipidemię (podwyższone trójglicerydy), insulinooporność i zapalenie układowe, które wszystkie należą do subklinicznych czynników ryzyka chorób kardiometabolicznych.

Amerykanie zauważyli istotną statystycznie niewielką-umiarkowaną poprawę w grupie jedzących kakao bogate we flawanole. Największą poprawę stwierdzono u ochotników, którzy spożywali 200-600 mg flawanoli dziennie. Autorzy publikacji z Journal of Nutrition podkreślają, że występowały u nich zarówno znaczące spadki glukozy oraz insuliny (wskaźnika HOMA-IR, który oblicza się wg wzoru: insulinemia na czczo (mU/ml) × glikemia na czczo (mmol/l)/ 22,5; w warunkach fizjologicznych wartość wskaźnika wynosi 1,0, a wyższe wartości przemawiają za insulinoopornością), jak i wzrosty dobrego cholesterolu HDL. U osób jedzących więcej flawanoli, następowały spadki insulinooporności i poziomu trójglicerydów, ale już nie wzrosty HDL, zaś u spożywających mniej flawanoli jedynie znaczące wzrosty HDL.

Jeśli już poprawa biomarkerów była widoczna, dotyczyła obu płci i nie zależała od postaci spożywanych flawanoli (czy była to gorzka czekolada, czy np. napój).

Grupy eksperymentalne z analizowanych przez nas badań jadły głównie gorzką czekoladę. Tylko w kilku wykorzystano napoje bazujące na kakao. Z tego powodu wyniki nie mogą być generalizowane na różne rodzaje cukierków czekoladowych czy białą czekoladę, w których zawartość cukru/dodatków do żywności może być większa niż w gorzkiej czekoladzie - wyjaśnia Lin.

Liu zaznacza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń analizowanych studiów; wszystkie były bowiem małe i krótkotrwałe. Poza tym nie wszystkie biomarkery zmieniły się na lepsze. Żadnego z badań nie zaprojektowano także w taki sposób, by bezpośrednio sprawdzać, czy konsumpcja flawanoli prowadzi do spadku liczby przypadków zawałów lub cukrzycy typu 2.

kakao flawanole insulinooporność glukoza HOMA-IR zdrowie kardiometaboliczne Simin Liu Xiaochen Lin