Modny Zachód zagraża panterze śnieżnej

| Nauki przyrodnicze
PG Palmer, CC

Globalizacja światowego rynku kaszmiru pogarsza sytuację zagrożonych panter śnieżnych (Panthera uncia). By zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na wełnę, w ciągu ostatnich 20 lat pogłowie kóz kaszmirskich w Azji Centralnej niemal potrojono. W samej tylko Mongolii liczba tych zwierząt wzrosła z ok. 5 mln w 1990 r. do niemal 14 mln w roku 2010. Hodowlą zajmują się także rolnicy z Indii oraz Wyżyny Tybetańskiej.

Kozy wkraczają na tereny zajmowane wcześniej przez koty i ich ofiary. Konkurują też z tutejszymi roślinożercami, m.in. suhakiem (Saiga tatarica), antylopą tybetańską (Pantholops hodgsonii) i owcą niebieską (Pseudois nayaur).

Gdy wzięto pod uwagę 7 stanowisk badawczych na terenie Wyżyny Tybetańskiej, Mongolii oraz Indii, okazało się, że biomasa rodzimych ssaków kopytnych była ponad 20-krotnie mniejsza od biomasy zwierząt hodowlanych.

Ponieważ habitaty panter śnieżnych nakładają się na obszary wypasu kóz, spadek liczebności dzikich ofiar doprowadzi zapewne do coraz częstszego napadania na stada. W odwecie pasterze będą zabijać irbisy (trend ten przybiera na sile).

Dr Charudutt Mishra z Snow Leopard Trust podkreśla, że w przypadku wielu społeczności z centralnej Azji handel kaszmirem oznacza poprawę sytuacji ekonomicznej, jednak de facto kwestia jest bardziej skomplikowana, bo krótkoterminowy zysk prowadzi do zniszczenia lokalnego ekosystemu.

Poznawszy [...] relacje łączące [...] pasterzy, lokalną ekologię i globalne rynki, będziemy mogli wdrożyć strategie narodowe i światowe, które będą lepiej służyć tak ochronie bioróżnorodności, jak i poprawie warunków bytu autochtonicznych społeczności.

kaszmir handel produkcja pantera śnieżna Mongolia Indie Wyżyna Tybetańska pogłowie zagrożony Charudutt Mishra