Ludzie od tysięcy lat wpływają na klimat

| Nauki przyrodnicze
NASA

Antropogeniczne zmiany klimatu mogą nie być współczesnym zjawiskiem. Celia Sapart z Uniwersytetu w Utrechcie twierdzi, że za czasów największej potęgi Imperium Rzymskiego oraz chińskiej dynastii Han do atmosfery trafiły znaczne ilości metanu.

Dane z grenlandzkich rdzeni lodowych wskazują, że około 2000 lat temu doszło do zwiększenia emisji metanu, a jego podwyższony poziom utrzymywał się przez około 200 lat. Wzrost poziomu metanu w atmosferze ma prawdopodobnie związek z wylesianiem terenów przeznaczanych na potrzeby rolnictwa oraz z wykorzystywaniem węgla drzewnego. Imperium Rzymskie i dynastia Han emitowały dość dużo metanu w przeliczeniu na mieszkańca - stwierdzili naukowcy.

Przed dwoma tysiącami lat na Ziemi mieszkało około 300 milionów osób. Powodowana przez ludzi emisja metanu była niewielka w porównaniu z obecną emisją, jednak wyraźnie widać wówczas wzrost. Spadek poziomu tego gazu rozpoczął się około roku 200, co zbiega się ze zmniejszaniem liczby mieszkańców Imperium Romanum i Chin.

Odkrycie naukowców pracujących pod kierunkiem Sapart stoi w sprzeczności z założeniem, że antropogeniczne zmiany klimatu miały miejsce dopiero po rewolucji przemysłowej. Naukowcy z Holandii, Szwajcarii, Danii, USA i Francji odkryli, że także i później, w latach 800-1200 do atmosfery zaczęło trafiać więcej metanu. Zbiega się to w czasie ze średniowiecznym odradzaniem się gospodarki Europy. Zwiększająca się liczba ludności w Europie i Azji powodowała, że pod uprawy zajmowano kolejne tereny, więc i w tym przypadku emisja metanu mogła być spowodowana wylesianiem. Kolejny spadek stężenia gazu cieplarnianego mógł być wynikiem epidemii dżumy dzięsiątkującej ludność.

Kolejny wzrost można zauwazyć na początku Małej Epoki Lodowcowej. Odzwierciedla on być może rosnącą liczbę ludzi po wygaśnięciu epidemii.

Badenia rdzeni lodowych ujawniło, że koncentracja metanu wzrosła z 600 ppb (części na miliard) na przełomie er do ponad 700 ppb w 1800 roku. Obecnie wynosi ona 1800 ppb.

klimat metan ludzie ludzkość