Panie żyją dłużej od niedawna

| Nauki przyrodnicze
Max Talbot-Minkin, CC-BY

Obecnie jako oczywistość przyjmujemy fakt, że kobiety żyją dłużej od mężczyzn. Jednak nie zawsze tak było i, jak się okazuje, jest to stosunkowo nowe zjawisko. Grupa naukowców przeprowadziła badania, z których dowiadujemy się, że różnica w średniej długości życia pomiędzy kobietami a mężczyznami pojawiła się w XIX wieku.

Naukowcy przeanalizowali informacje dotyczące osób urodzonych w latach 1800-1935 w 13 krajach rozwiniętych. Odkryli, że w okresie tym długość życia zarówno kobiet i mężczyzn zwiększała się. Jednak okazało się, że w latach 80. XIX wieku śmiertelność kobiet zaczęła spadać szybciej niż śmiertelność mężczyzn w tym samym wieku. W efekcie pojawiła się, widoczna i obecnie, różnica w średniej długości życia. Na przykład dla ludzi urodzonych przed rokiem 1840 śmiertelność w poszczególnych kategoriach wiekowych była taka sama dla kobiet i dla mężczyzn. Jednak już w przypadku ludzi urodzonych w latach 1880-1899 śmiertelność mężczyzn w wieku 50-70 lat była 1,5 raza wyższa niż ich rówieśniczek. Dla mężczyzn urodzonych po roku 1900 śmiertelność w grupie wiekowej 50-70 jest już dwukrotnie wyższa niż dla kobiet.

Główną przyczyną krótszego życia mężczyzn są choroby układu krążenia. Udary i choroby serca odpowiadają za o 40% wyższy wzrost śmiertelności mężczyzn niż kobiet w przypadku osób urodzonych w latach 1880-1919. Mężczyźni są z przyczyn naturalnych bardziej niż kobiety narażeni na choroby układu krążenia. Tę różnicę zauważono jednak dopiero, gdy zaczęła spadać śmiertelność z innych przyczyn, np. z powodu infekcji. Bierze się ona z różnic w rozkładzie tkanki tłuszczowej u obu płci, przez co mężczyźni są bardziej narażeni na wzrost wagi z powodu zmiany diety i sposobu życia.

kobieta mężczyzna długość życia