Metabolizm adipocytów kluczem do leczenia różnych chorób

| Medycyna
Metabolic Systems Biology lab, UC San Diego Jacobs School of Engineering

Najnowsze ustalenia dotyczące metabolizmu komórek tłuszczowych - preadipocytów i dojrzałych adipocytów - mogą doprowadzić do wynalezienia nowych metod leczenia cukrzycy i otyłości.

To studium pokazuje, jak konkretne tkanki naszego organizmu wykorzystują różne składniki odżywcze. Zrozumiawszy metabolizm komórek tłuszczowych na poziomie molekularnym, kładziemy podwaliny pod dalsze badania nad lepszymi celami dla leków na cukrzycę i otyłość - podkreśla prof. Christian Metallo z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego.

Amerykanie odkryli, że rozwijające się komórki tłuszczowe zmieniają rodzaj związku, który jest metabolizowany, by uzyskać tłuszcz i energię. Preadipocyty "preferują" glukozę, gdy jednak stają się dojrzałymi komórkami tłuszczowymi, metabolizują nie tylko glukozę, ale i aminokwasy rozgałęzione (ang. branched-chain amino acid, BCAA).

Komórki tłuszczowe wydają się odgrywać ważną rolę w regulowaniu poziomu BCAA w organizmie. U diabetyków i osób otyłych stężenie BCAA jest zaś zazwyczaj podwyższone.

Zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku zrozumienia, czemu aminokwasy rozgałęzione gromadzą się we krwi chorych z cukrzycą i otyłością. Kolejnym krokiem będzie ustalenie, czemu i w jaki sposób ten szlak metaboliczny ulega w adipocytach tych 2 grup upośledzeniu - podkreśla doktorantka Courtney Green.

Metallo i inni indukowali różnicowanie preadipocytów w adipocyty i hodowali komórki w medium zawierającym składniki odżywcze znakowane węglem-13. W ten sposób można było ustalić, jakie związki są metabolizowane i co powstaje na różnych etapach różnicowania komórek.

komórki tłuszczowe preadipocyty adipocyty metabolizm glukoza aminokwasy rozgałęzione szlak różnicowanie Christian Metallo Courtney Green