Odkryto nową formę komunikowania się zwierząt

| Nauki przyrodnicze
jurvetson (Steve Jurvetson), CC

Węszenie pełni u szczurów funkcję komunikacyjną. Nie chodzi przy tym o proste rozpoznanie po zapachu, ale o zasygnalizowanie pozycji w hierarchii społecznej i zapobieganie agresji.

Dr Daniel W. Wesson ze Szkoły Medycznej Western Reserve University ma nadzieję, że odkrycie to pomoże w zidentyfikowaniu rejonów mózgu krytycznych dla interpretowania wskazówek komunikacyjnych. Przełożyłoby się to lepsze rozumienie ludzkich zaburzeń funkcjonowania społecznego.

Biolog posłużył się radiotelemetrią oddychania przez nos. Okazało się, że gdy dwa gryzonie do siebie podchodziły, jeden komunikował dominację, węsząc częściej. Zwierzę podporządkowane węszyło z kolei mniej. Jeśli szczur zajmujący niższą pozycję w hierarchii wyłamywał się z tej konwencji, ważniejszy osobnik stawał się agresywny. Zauważyłem, że badanie rejonu pyska często prowadziło do spadku intensywności węszenia u drugiego [podległego] osobnika. Zależność wzajemnego węszenia od statusu zademonstrowano w ramach 2 paradygmatów badawczych [...]. Gdy mniej ważny szczur nie ograniczał częstotliwości węszenia, czas latencji agonistycznego zachowania dominatora ulegał skróceniu [...].

Wesson sądzi, że dominujące szczury prezentował sygnał unikania agresji. Węszenie przypominałoby zatem uderzanie w pierś u dużych małp. W odpowiedzi podporządkowane zwierzę może odwrócić wzrok lub, jak w przypadku szczurów, ograniczyć węszenie.

Autor artykułu z pisma Current Biology dywaguje, że węszenie spełnia funkcje komunikacyjne u wielu gatunków zwierząt, ale ponieważ sami tak nie postępujemy, nie zdajemy sobie sprawy z rozpowszechnienia tego zachowania.

Amerykanin jest dumny ze swego odkrycia, ponieważ to pierwsza nowa forma zachowania komunikacyjnego szczurów, jaką udało się opisać od lat 70. XX w. Wtedy wykazano, że gryzonie te posługują się ultradźwiękami.

komunikacja zwierzęta szczury forma węszenie hierarchia pozycja dominacja podległy Daniel W. Wesson