Ile palców mają współczesne konie?

| Nauki przyrodnicze
isamiga76

Wbrew temu co sądzi współczesna nauka, konie mają po pięć palców, twierdzą autorzy najnowszych badań opublikowanych w Royal Society Open Science. Naukowcy od dawna sądzili, że konie, zebry i inne ssaki z rodzaju Equus przez miliony lat stopniowo traciły palce, aż pozostał im jeden wielki środkowy palec zakończony kopytem.

Dostarczyliśmy dowodów, że te „utracone palce” wciąż są obecne – powiedział główny autor badań, profesor Nikos Solounias z New York Institute of Technology. Wszystkie pięć palców połączyło się w kompaktową kończynę z kopytem, którą obecnie znamy, dodaje uczony i porównuje stopę konia do tulipana, który się nie rozwinął. Osobne palce nie są widoczne gołym okiem, ale badania kości, skamieniałości oraz układu krwionośnego u końskich embrionów ujawniły, że palce istnieją.

Naukowcy zgadzają się co do tego, że ludzie, konie i inne ssaki mieli wspólnego przodka o pięciu palcach w każdej kończynie. Jednak przed około 35 milionami lat na sawannach o twardym podłożu zaczęły pojawiać się ssaki z mniejszą liczbą palców. W ciągu kolejnych nieco ponad 20 milionów lat kości śródręcza koni zmieniły się w jedną długą kość nadpęcinową. Część naukowców uważa, że niewielkie fragmenty zewnętrznych części tej kości to pozostałości po drugim i czwartym palcu, ale – ich zdaniem – kości 1. i 5. całkowicie zaniknęły.

Autorzy najnowszych badań nie zgadzają się z takim stanowiskiem. Ich zdaniem, jeśli bliżej przyjrzymy się strukturom kości współczesnych koni to zauważymy tam pozostałości wszystkich palców. Uczeni przeanalizowali też zmiany ewolucyjne, jakie na przestrzeni 55 milionów lat przechodziły kości końskie i stwierdzili, że palce koni nie zniknęły, a połączyły się. Co więcej, sekcje zarówno końskich płodów jak i dorosłych koni wykazały istnienie układu krwionośnego i nerwowego dla pięciu palców, a nie dla jednego. Jeśli mamy pięć palców, to powinno być 10 nerwów i 10 arterii – właśnie tyle ich znaleźliśmy, mówi Solounias. Naszym zdaniem kończyny konia formowały się w toku ewolucji poprzez zmianę kształtu, a nie utratę palców, dodaje uczony.

koń palec kończyna ewolucja