Kocia przyczyna śmierci

| Nauki przyrodnicze
Tjflex2

Ze studium opublikowanego w Nature Communications dowiadujemy się, że koty są prawdopodobnie największym zagrożeniem sprowadzonym przez człowieka na amerykańskie ptaki i małe ssaki. Ich obecność jest groźniejsza dla tych zwierząt niż utrata habitatów, chemia wykorzystywana w rolnictwie czy myśliwstwo.

Scott Loss ze Smithsonian Conservation Biology Institute wraz ze swoim zespołem postanowił dokładniej przyjrzeć się opublikowanym badaniom dotyczącym kocich ofiar i podjął próbę podsumowania ich wyników.

Okazuje się, że kot, który wychodzi na zewnątrz zabija w umiarkowanym klimacie 30-47 ptaków oraz 177-299 małych ssaków rocznie. Loss szacuje, że w domach w USA żyje około 84 miliony kotów, z których kilka milionów nie jest wypuszczanych na zewnątrz. Ponadto Stany Zjednoczone zamieszkuje 30-80 milionów bezpańskich kotów, które muszą wyżywić się same. Zdaniem uczonych ze Smithsonian koty zabijają w ciągu roku 1,4 - 3,7 miliarda ptaków i 6,9 do 20,7 miliarda małych ssaków. Większość pada ofiarą bezpańskich kotów.

We wspomnianym artykule zauważono, że liczba zabijanych zwierząt jest znacznie większa niż sądzono. Uczeni są zdania, że koty to prawdopodobnie największa antropogeniczna przyczyna śmierci wśród amerykańskich ptaków i ssaków. Uczonym nie udało się określić liczby gadów i płazów zabijanych przez koty.

Nie od dzisiaj wiadomo, że kot domowy może poczynić wiele szkód w przyrodzie. Na wyspach całego świata koty przyczyniły się do wyginięcia 33 gatunków ptaków, ssaków i gadów.

To już kolejne w ostatnim czasie badania, pokazujące, jak wielki wpływ na środowisko mają domowe koty.

kot ptak ssak środowisko naturalne