Opóźniacze spalania we krwi kotów pochodzą z domowego kurzu

| Nauki przyrodnicze
DarkSideX, CC

Badacze z Uniwersytetu w Sztokholmie potwierdzili coś, co już wcześniej podejrzewano: że wysokie stężenia bromowanych opóźniaczy spalania (ang. brominated flame retardants, BFR) u kotów pochodzą z domowego kurzu.

BFR występują w elektronice czy meblach. Z czasem trwałe zanieczyszczenia organiczne wchodzą w skład kurzu i mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie.

W ramach wcześniejszych studiów naukowcy wykazali, że w porównaniu do zdrowych zwierząt, we krwi kotów z nadczynnością tarczycy występuje więcej BFR. Obecnie prowadzono badania nad ekspozycją zdrowych kotów. W tych samych domach pobierano sparowane próbki, co oznacza, że próbki kurzu i krwi pobierano w tym samym czasie.

Pobierając sparowane próbki, mamy lepszy wgląd w środowisko, w którym żyją koty. Ponieważ koty z naszego badania spędzają większość czasu w domu, wkład powietrza i kurzu z pomieszczeń powinien być większy niż środowiska zewnętrznego - wyjaśnia Jana Weiss.

Autorzy publikacji z pisma Environmental Science & Technology podkreślają, że uzyskane wyniki są bardzo istotne, bo w przypadku małych dzieci, które poznają otoczenie, wkładając sobie różne rzeczy do ust, ekspozycja na te substancje jest podobna jak u kotów.

BRF analizowane u kotów wpływają na układ endokrynny. Sytuacja jest poważna, gdy zjadają je dzieci, bo ekspozycja w okresie rozwoju może mieć wpływ na późniejsze życie, np. na choroby tarczycy.

Szwedzi pobierali próbki krwi kotów i gromadzili kurz z pokojów dzieci, sypialni dorosłych oraz salonów. Próbkowali też kocią karmę. Później materiał badano pod kątem obecności i stężeń BFR i związków organochlorowych, w tym polichlorowanych bifenyli.

Wykryto istotne statystycznie korelacje między surowicą i próbkami kurzu z salonów w przypadku 2 substancji: 2,2',4,4'-tetrabromowanego eteru difenylowego (BDE-47) i 2,2',4,4',5,5'-heksabromowanego eteru difenylowego (BDE-153). Dla próbek kurzu z sypialni dorosłych dotyczyło to BDE-99, czyli 2,2',4,4',5-pentabromowanego eteru difenylowego. Dla próbek kurzu ze wszystkich pomieszczeń rozpatrywanych łącznie istotna korelacja dotyczyła m.in. BDE-99.

koty bromowane opóźniacze spalania BFR nadczynność tarczycy Jana Weiss