Dieta uboga w metioninę sprzyja powstawaniu nowych naczyń w mięśniach szkieletowych

| Zdrowie/uroda
H. Alexander Talbot (Ideas in Food), CC

Dieta uboga w metioninę wyzwala u myszy powstawanie nowych naczyń (angiogenezę) w mięśniach szkieletowych. Ustalenia naukowców ze Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Harvarda wyjaśniają, przynajmniej częściowo, rezultaty wcześniejszych badań, z których wynikało, że dieta zawierająca niewiele tego aminokwasu wydłuża życie i okres życia, w którym jest się zdrowym. Wszystko wydaje się sprowadzać do poprawy funkcji naczyń.

Korzyści wynikające z ograniczenia u gryzoni metioniny są fascynujące, bo przypominają te związane z ograniczeniem liczby kalorii. Tutaj nie ma jednak wymuszonego zmniejszenia spożycia pokarmów - podkreśla prof. James Mitchell.

Poprzednie badania zespołu Mitchella pokazały, że metionionowa dieta eliminacyjna zwiększa produkcję siarkowodoru. Gaz ten spełnia w komórkach/organizmie wiele różnych funkcji, m.in. sprzyja wzrostowi nowych naczyń z komórek śródbłonka.

Mając to wszystko na uwadze, Amerykanie postanowili sprawdzić, czy istnieje bezpośredni związek między metioninową dietą eliminacyjną i angiogenezą.

Podczas eksperymentów myszom podawano karmę ubogą w metioninę i całkowicie pozbawioną drugiego aminokwasu zawierającego siarkę - cysteiny. Po 2 miesiącach okazało się, że u gryzoni tych zwiększyła się liczba naczyń włosowatych w mięśniach szkieletowych (porównań dokonywano do zwierząt z grupy kontrolnej).

Autorzy publikacji z pisma Cell wyjaśniają, że angiogeneza jest wyzwalana przez niedotlenienie (hipoksję). Dochodzi do niej podczas zablokowania naczynia albo podczas intensywnych ćwiczeń. Dieta uboga w metioninę wyzwalała jednak wzrost naczyń w warunkach normalnej zawartości tlenu, co sugeruje, że w grę wchodzi szlak, który reaguje na niedobór aminokwasów, a nie tlenu.

Na dalszych etapach badań wykazano, że do angiogenezy uruchamianej przez ograniczenie metioniny potrzebne są czynnik transkrypcyjny ATF4 i kinaza GCN2.

Amerykanie zaznaczają, że zdobytą wiedzę można będzie wykorzystać na kilka sposobów, np. do wzmagania angiogenezy w przebiegu starzenia czy chorób naczyniowych. Z drugiej strony można też będzie próbować hamować powstawanie naczyń zasilających nowotwór.

metionina aminokwas dieta eliminacyjna angiogeneza nowe naczynia James Mitchell