Sztuczne zielone światło przyciąga migrujące nietoperze

| Nauki przyrodnicze
Christian Voigt; CCAL

Niektóre migrujące nietoperze są wabione do sztucznego zielonego światła, co może zaburzać trasy ich przelotu.

Dotąd wiedziano, że sztuczne światło, zwłaszcza białe i czerwone, dezorientuje migrujące ptaki. Ryzykują przez to zderzenia ze źródłami światła oraz marnują cenną energię na przeloty okrężną drogą. Z tego powodu pojawiły się zalecenia, by korzystać raczej ze świateł niebieskich i zielonych, na razie nie badano jednak zbyt intensywnie ich wpływu na innych lotników - nietoperze.

Naukowcy pracujący przed przewodnictwem Christiana Voigta z Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego wystawiali więc nietoperze przelatujące wzdłuż łotewskiego wybrzeża na krótkie oddziaływanie zielonego światła o długości fali 520 nm. Autorzy publikacji z pisma PLoS ONE analizowali zawołania echolokacyjne ssaków w okresach ciemnych i podczas ekspozycji.

Okazało się, że 2 z najliczniej reprezentowanych migrujących nietoperzy - karlik większy (Pipistrellus nathusii) i karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus) - były wabione przez zielone światło; ich aktywność akustyczna w pobliżu działającego źródła światła wzrastała, odpowiednio, o 54 i 47%.

Do rozstrzygnięcia pozostawała jeszcze jedna kwestia: czy nietoperze są przyciągane przez światło, czy przez gromadzące się przy nim owady. W ramach omawianego studium światło wpływało na echolokację ssaków nawet z odległości 23 m, a to zbyt dużo, by myśliwi mogli wykryć kąski w jego pobliżu. Poza tym w obecności zielonego światła nie wzrastał odsetek tzw. sekwencji żerowych (ang. feeding buzz). Łącznie sugeruje to, że migrujące nietoperze przyciąga samo zielone światło, a nie latające przy nim owady.

migrujące nietoperze sztuczne światło światło zielone karlik większy karlik drobny Christian Voigt