Bunt 2-latka zależny od mikrobiomu jelitowego?

| Psychologia
Pedro Klien, CC

Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Ohio badali mikrobiom jelitowy dzieci w wieku od 18 do 24 miesięcy. Wg nich, występowanie i liczebność bakterii konkretnych gatunków wydają się wpływać na zachowanie, zwłaszcza chłopców. Korelacja nie znika po uwzględnieniu historii karmienia piersią, diety czy metody porodu.

Istnieją solidne dowody na to, że bakterie przewodu pokarmowego wchodzą w interakcje z hormonami stresu, czyli tymi samymi hormonami, które mają wpływ na rozwój chorób przewlekłych, np. otyłości czy astmy. Temperament małych dzieci daje nam wskazówkę, jak reagują one na stres. Ta informacja, połączona z analizami mikrobiomu jelitowego, może ostatecznie pomóc w zidentyfikowaniu sposobów wcześniejszego zapobiegania przewlekłym chorobom - uważa dr Lisa Christian.

Christian i mikrobiolog Michael Bailey badali próbki kału 77 dziewczynek i chłopców. Zauważyli, że dzieci z najbardziej zróżnicowanymi genetycznie mikrobiomami częściej przejawiały zachowania związane z dobrym nastrojem, ciekawością, towarzyskością oraz impulsywnością. Tylko u chłopców zaobserwowano związek ekstrawertywnych cech z dużą liczebnością bakterii z rodzin Rikenellaceae i Ruminococcaceae, a także rodzajów Dialister i Parabacteroides.

Zdecydowanie zachodzi komunikacja między bakteriami przewodu pokarmowego a mózgiem, ale nie wiemy, kto zapoczątkowuje tę konwersację. Może dzieci, które są bardziej towarzyskie, mają mniej wpływających na jelita hormonów stresu niż dzieci nieśmiałe. Niewykluczone też, że bakterie pomagają ograniczać produkcję hormonów stresu, gdy dziecko styka się z czymś nowym. Możliwe, że w grę wchodzi połączenie obu procesów - dywaguje dr Bailey.

Generalnie u dziewcząt związki temperamentu z mikroflorą jelitową były rzadsze i mniej stałe. Autorzy publikacji z pisma Brain, Behavior, and Immunity zauważyli, że u dziewczynek powściągliwość, stopień reagowania na pieszczoty/przytulanie i skupiona uwaga wiązały się z mniejszą różnorodnością mikrobiomu. Dziewczynki z licznymi bakteriami z rodziny Rikenellaceae wydawały się zaś przeżywać więcej lęków niż rówieśnice z bardziej zrównoważonym mikrobiomem.

By wskazać korelacje między mikroflorą a temperamentem, Amerykanie poprosili matki, by oceniły zachowanie swoich dzieci za pomocą kwestionariusza. Mierzył on 18 cech, które składały się na 3 podskale reaktywności emocjonalnej: negatywnego afektu, surgencji/ekstrawersji i wytężonej kontroli.

Naukowcy brali pod uwagę dietę dzieci. Identyfikowali też różne typy genetyczne i relatywną liczebność bakterii z próbek kału, co daje lepsze pojęcie o składzie mikrobiomu. Kiedyś bakterie z próbek kału były hodowane w laboratorium, a naukowcy zakładali, że to, co urosło, odzwierciedla zawartość przewodu pokarmowego. Teraz widzimy, że to nieprawda - zaznacza dr Bailey.

Generalnie odkryto niewielkie różnice w liczebności i typach mikroflory jelit chłopców i dziewczynek.

Naukowcy odkryli, że metoda porodu, dieta lub długość karmienia piersią nie miały wpływu na skład mikrobiomu. Autorzy raportu przyznają jednak, że nie zagłębiali się w indywidualne diety, patrzyli tylko, kiedy produkty danej kategorii zostały wprowadzone oraz co i jak często dane dziecko je na co dzień.

W tym studium związki między temperamentem a mikrobiomem jelitowym nie były skutkiem diety, możliwe jednak, że związki by się ujawniły, gdybyśmy zastosowali bardziej szczegółowe kwestionariusze. Jest, oczywiście, możliwe, że rodzaje lub ilości pokarmów, które dzieci z określonym temperamentem wybierają, wpływają na ich mikrobiom - podsumowuje dr Christian.

mikrobiom jelitowy mikroflora temperament Rikenellaceae Ruminococcaceae Dialister Parabacteroides dr Lisa Christian dr Michael Bailey