Zrębki drzewne pomagają zwalczyć emisję gazów cieplarnianych

| Nauki przyrodnicze
rfduck, CC

Obsypywanie ziemi mulczem (zrębkami drzewnymi) pomaga zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych - twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej.

Kanadyjczycy prowadzili badania w sadach i winnicach w okolicach miasta Kelowna. Okazało się, że zastosowanie mulczu drzewnego może zmniejszyć emisję tlenku diazotu (N2O) nawet o 28%.

Abstrahując od oszczędzania wody, poprawy jakości gleby, zwalczania szkodników i zahamowania wzrostu chwastów, zastosowanie mulczu oznacza zmniejszenie emisji gazu cieplarnianego 300-krotnie silniejszego od dwutlenku węgla. Zakładając, że jadąc po mulcz, nie pokonuje się dużych odległości, można założyć, że surowiec ten jest świetnym sposobem na zapobieganie efektowi cieplarnianemu [...] - wyjaśnia Craig Nichol.

Badanie Nichola stanowiło część 2-letniego projektu, w ramach którego na czystej glebie i glebie mulczowanej umieszczano mierzące emisję minikomory.

Poza ograniczeniem emisji N2O wykazano także 74-proc. spadek poziomu glebowych azotanów (mogą one przenikać do wód gruntowych i stanowią substrat dla powstawania N2O).

mulcz drzewny tlenek diazotu gaz cieplarniany emisja gleba Craig Nichol