Autostopem do jądra

| Medycyna
*Sally M* (Sally Mahoney), CC

Zespół z Nortwestern University opracował nanocząstki, które dostarczają lek wprost do jądra komórek nowotworowych.

Naładowane lekami złote nanogwiazdki [...] są przyciągane do białek na powierzchni komórek nowotworowych, które wygodnie przemieszczają je do jądra. U wejścia do jądra uwalniany jest lek - tłumaczy dr Teri W. Odom z Northwestern University.

Posługując się mikroskopem elektronowym, Amerykanie ustalili, że nanocząstki z lekiem bardzo zmieniają kształt jądra komórek nowotworowych. Gładka elipsoida zmienia się w pomarszczony, nieregularny twór. Zmianie kształtu towarzyszy obumieranie i zmniejszenie żywotności populacji komórek.

Po początkowych eksperymentach, których wyniki opisano w ACS Nano, akademicy badali wpływ nanogwiazdek z lekiem na 12 innych linii komórkowych ludzkich nowotworów. Wszystkie komórki nowotworowe wydawały się reagować podobnie. To sugeruje, że transportujące właściwości białka nukleoliny w stosunku do [...] nanocząstek można wykorzystać jako ogólną strategię dostarczania leków do jądra.

Nukleolina jest zlokalizowana głównie w jąderkach, ale można ją też znaleźć w karioplazmie, cytoplazmie oraz błonie komórkowej. Co ważne, białko może się przemieszczać między tymi przedziałami.

Złota nanogwiazda ma od 5 do 10 wierzchołków. Jej średnica wynosi ok. 25 nanometrów. Ze względu na dużą powierzchnię można na niej umieścić dużo cząsteczek leku, w tym wypadku aptameru: krótkiego fragmentu DNA, oznaczanego jako AS1411. Na powierzchni każdej gwiazdki znalazło się ok. 1000 takich nici.

Aptamer wykazywał powinowactwo i wiązał się z nukleoliną, białkiem ulegającym nadekspresji w komórkach nowotworowych. Gdy AS1411 znalazł się już w pobliżu jądra, Amerykanie kierowali tam ultraszybkie impulsy światła. Wiązania między nanogwiazdką a aptamerem się rozpadały i lek mógł wniknąć do jądra.

Ponieważ nanogwiazdki nie muszą pokonywać kariolemmy, nie ma potrzeby, by miały jakieś konkretne rozmiary. Zapewnia to większą swobodę projektowania.

nanogwiazdki nanocząstki jądro komórkowe komórki nowotworowe nukleolina aptamer lek AS1411