Neutrofile zalewają patogeny wybielaczem

| Medycyna
RUB, Marquard

Neutrofile zalewają bakterie toksycznym koktajlem. Występuje w nim m.in. kwas podchlorawy, składnik środków wybielających.

Po dostaniu się patogenów do krwiobiegu pierwszą linię obrony stanowią neutrofile, które fagocytują najeźdźców. Po ich pochłonięciu zalewają bakterie toksycznym koktajlem z reaktywnych form tlenu (RFT); w jego skład wchodzą m.in. nadtlenek wodoru czy wspomniany kwas podchlorawy. Zawarte w nim związki niszczą patogeny na drodze utleniania.

Jak podkreślają naukowcy z Ruhr-Universität Bochum, nie znamy szczegółów tej obronnej reakcji. Nie wiemy np., jak i kiedy bakterie są zalewane koktajlem, czy proces ten zachodzi wyłącznie we wnętrzu komórek odpornościowych, ile trwa oraz jakie enzymy biorą w nim udział. Kiedy znajdziemy odpowiedzi na te pytania, zrozumiemy, w jaki sposób niektóre bakterie przechytrzają nasz układ odpornościowy i na czym polega upośledzenie układu immunologicznego w pewnych defektach genetycznych - wyjaśnia Lars Leichert.

Podczas eksperymentów Niemcy wykorzystali opracowane niedawno fluorescencyjne białka roGFPs. Zawierają one parę aminokwasów, która jest wrażliwa na utlenianie. W świetle niebieskim roGFPs świecą na zielono. Gdy para aminokwasów się utleni, świecenie zachodzi też w świetle fioletowym.

Autorzy publikacji z pisma eLife posłużyli się zmodyfikowanymi genetycznie pałeczkami okrężnicy (Escherichia coli). Gdy bakterie zetknęły się z neutrofilopodobną linią komórkową, zaszła szybka i masywna oksydacja tioli cytozolowych.

Obserwacja pod mikroskopem o dużej rozdzielczości pokazała, że najpierw roGFPs w bakteriach świeciły w świetle niebieskim, a gdy zaszła fagocytoza, utleniały się w ciągu sekund i świeciły także w świetle fioletowym. Wydaje się, że kluczową rolę w opisywanym procesie odgrywa kwas podchlorawy.

By zidentyfikować enzymy potrzebne neutrofilom, naukowcy eksperymentowali z komórkami pozbawionymi pewnych enzymów. Okazało się, że gdy granulocytom brakowało aktywnej oksydazy NOX2, nie potrafiły zniszczyć bakterii na drodze utleniania.

Akademicy dodają, że oksydacja zachodziła w mniejszym stopniu także w komórkach odpornościowych z zablokowaną mieloperoksydazą, a więc enzymem katalizującym reakcje powstawania kwasu podchlorawego.

neutrofil patogen fagocytoza utlenianie reaktywne formy tlenu kwas podchlorawy Lars Leichert