Kraje rozwijające się powtarzają zachodni schemat występowania nieswoistych zapaleń jelit

| Medycyna
Evil Erin, CC

W ostatnim stuleciu nieswoiste zapalenia jelit (ang. inflammatory bowel disease, IBD) były wyzwaniem dla pacjentów i lekarzy świata zachodniego. Badania dr. Gilaada Kaplana z Uniwersytetu w Calgary pokazują, że obecnie analogiczny wzorzec wzrostu przypadków IBD może wystąpić w krajach rozwijających się.

Na przestrzeni ostatnich 100 lat zapadalność na IBD w krajach zachodnich wzrosła, a później się ustabilizowała. Nasze badanie pokazuje, że kraje spoza świata zachodniego wydają się obecnie znajdować w 1. fazie tej sekwencji.

IBD występują u ponad 0,3% populacji Ameryki Północnej i Europy. IBD to współczesne choroby, których częstość występowania rosła w Ameryce Północnej, Europie i Australii od lat 50. XX w. Gdy kraje Azji, Ameryki Południowej i Bliskiego Wschodu także zostały zindustrializowane, pojawiły się IBD, a zapadalność dramatycznie rośnie. Pod koniec XXI w. nieswoiste zapalenia jelit będą grupą chorób o globalnym zasięgu.

Kaplan współpracował z dr. Siewem Ng z Chińskiego Uniwersytetu w Hongkongu. Naukowcy przeanalizowali dane ze wszystkich badań populacyjnych, w których wspominano o chorobowości i zapadalności na IBD od 1990 r. Gdy nowo zindustrializowane kraje stały się bardziej zachodnie, nastąpił szybki wzrost częstości występowania IBD - zaznacza Ng.

Jako że IBD stają się ogólnoświatowym problemem, Kaplan i Ng mają nadzieję, że uda się opracować wspólną strategię zapobiegania i leczenia. Przyszłe badania powinny się koncentrować na zidentyfikowaniu środowiskowych czynników ryzyka, występujących na wczesnych etapach industrializacji.

Kaplan zaprezentował uzyskane wyniki na Światowym Kongresie Gastroenterologii w Orlando.

nieswoiste zapalenia jelit IBD chorobowość zapadalność kraje rozwijające się Gilaad Kaplan Siew Ng