Nieswoiste zapalenie jelit zwiększa ryzyko zawału

| Medycyna
Evil Erin, CC

Analiza danych medycznych dużej grupy pacjentów wykazała, że ludzie z nieswoistym zapaleniem jelit (ang. inflammatory bowel disease, IBD) znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zawału (nie mają przy tym znaczenia tradycyjne czynniki ryzyka chorób serca, takie jak poziom cholesterolu, nadciśnienie czy palenie). Najbardziej zagrożone są osoby w wieku 18-24 lat.

W porównaniu do zdrowych rówieśników, u młodszych pacjentów z IBD ryzyko zawału jest aż ok. 9-krotnie wyższe. Z wiekiem ryzyko to spada. Nasze badanie sugeruje, że IBD powinno być uznawane za niezależny czynnik ryzyka chorób serca - uważa dr Muhammad S. Panhwar z Case Western Reserve University.

Przyglądając się ewentualnym związkom IBD i ryzyka choroby serca, zespół Panhwara wykorzystał obejmującą ponad 17,5 mln pacjentów bazę danych IBM Explorys. Naukowcy zidentyfikowali osoby w wieku 18-65 lat, u których diagnozę IBD postawiono w latach 2014-17 (ponieważ doliczono się 211.870 takich przypadków, stanowiły one 1,2% próby). Później sprawdzali, ilu pacjentów z i bez IBD przeszło zawał serca.

U pacjentów z IBD zawały występowały ok. 2-krotnie częściej niż w grupie bez nieswoistego zapalenia jelit. Choć zauważono, że ludzie z IBD częściej palili i mieli cukrzycę, nadciśnienie oraz podwyższony poziom cholesterolu, wziąwszy poprawkę na wiek, rasę, płeć i tradycyjne czynniki ryzyka, Amerykanie stwierdzili, że tak czy siak ryzyko zawału jest u nich aż o 23% wyższe.

Chore na IBD kobiety przed czterdziestką okazały się bardziej zagrożone zawałem niż chorzy mężczyźni z tej samej grupy wiekowej. Po 40. r.ż. nie odnotowano już różnic międzypłciowych w tym zakresie.

Panhwar podkreśla, że IBD jest zazwyczaj diagnozowane między 15. a 30. r.ż. Młodsi ludzie i kobiety cierpią niejednokrotnie na bardziej agresywną postać choroby z częstszymi zaostrzeniami, co sugeruje silniejszy stan zapalny. Akademicy podejrzewają, że to właśnie to zjawisko może wyjaśnić, czemu młodsze osoby i kobiety są w znacznie większym stopniu zagrożone zawałem.

Wyniki sugerują, że w przypadku chorych z IBD, zwłaszcza młodych, lekarze powinni poważnie traktować wszelkie objawy przywodzące na myśl chorobę serca, np. ból w klatce piersiowej.

Panhwar dodaje, że jego zespół nie dysponował danymi nt. rodzaju zawału. Z analizy nie można też było wykluczyć osób po wcześniejszym zawale, który zwiększał ryzyko kolejnych takich zdarzeń.

nieswoiste zapalenie jelit IBD choroba serca zawał czynnik ryzyka Muhammad S. Panhwar