Nowa tożsamość nowotworu

| Medycyna
Tom Adriaenssen CC

U kobiet, które zachorowały na nowotwory piersi, często dochodzi do wieloletniej remisji i kobiety wydają się zdrowe. Jednak całe lata po diagnozie niejednokrotnie okazuje się, że u takich kobiet pojawia się nowotwór mózgu. Nie tylko nowotwory piersi mają taki, najczęściej śmiertelny, koniec. Na każdego guza, który powstał w mózgu przypada aż 10 nowotworów mózgu, który rozpoczął się w innych organach.

Rahul Jandial, neurochirurg z City of Hope Cancer Center w Kalifornii postanowił sprawdzić, jak to się dzieje, że komórki raka piersi są w stanie przeniknąć barierę krew-mózg, obronić się przed układem odpornościowym i przetrwać w zupełnie obcym dla siebie środowisku. Wraz ze swoim zespołem wysunął hipotezę, że komórki nowotworu piersi potrafią używać lokalnych zasobów mózgu - neuroprzekaźników i innych związków chemicznych - dzięki którym mogą przetrwać i namnożyć się.

Chcąc sprawdzić tę hipotezę uczeni wykorzystali pobrane od kilkunastu kobiet próbki komórek nowotworów piersi, które dawały przerzuty. Komórki hodowano w laboratorim, a następnie zbadano ekspersję protein odpowiedzialnych za wykrywanie i absorbowanie neuroprzekaźnika GABA, który jest wykorzystywany przez neurony jako źródło energii. Ekspresję tych protein porównano z ekspresją u komórek nowotworów piersi, które nie dawały przerzutów.

Badania wykazały, że komórki nowotworów piersi pobrane z mózgów wykazywały ekspresję receptora GABA, miały proteinę transportującą GABA do komórek oraz inne składniki, które zamieniały GABA na energię. Innymi słowy, nowotwór piersi dający przerzuty zachowywał się w mózgu tak, jak neurony. Mechanizmu takiego nie znaleziono w nowotworze nie dającym przerzutów.

Ellen Carpenter z University of California w Los Angeles, która nie brała udziału w pracach zespołu Jandiala, z zadowoleniem przyjęła takie wyniki badań. Pomysł, że dające przerzuty komórki mogą przyjąć nową tożsamość, która chroni je przed mechanizmami obronnymi, jest niezwykle interesujący i pokazuje, że nowotwory są znacznie bardziej plastyczne niż sądziliśmy. To wielkie osiągnięcie na polu badań nad nowotworem piersi.

Naukowców czeka jeszcze sporo pracy. Nie wiadomo na przykład, czy mechanizm pozwalający na wykorzystanie GABA pojawia się w komórkach nowotworu piersi wskutek ich ewolucji czy też jest nabywany z otoczenia.

nowotwór piersi nowotwór mózgu GABA komórka neuron