Jedna choroba zwiększa ryzyko innych nowotworów

| Medycyna

Osoby z nowotworami podścieliskowymi przewodu pokarmowego (ang. gastrointestinal stromal tumors, GIST) są bardziej zagrożone również innymi nowotworami. Naukowcy wyliczyli, że przed i po postawieniu diagnozy wystąpią one u 1 na 5,8 pacjenta.

Autorzy publikacji z pisma Cancer podkreślają, że chorzy z GIST są bardziej narażeni na inne mięsaki, chłoniaka nieziarniczego, rakowiaka, czerniaka złośliwego, a także raka jelita grubego, przełyku, trzustki, niedrobnokomórkowego płuc, prostaty czy nerki.

Tylko 5% pacjentów z GIST ma dziedziczne zaburzenie, które predysponuje ich do rozwoju licznych łagodnych i złośliwych guzów. Badanie wskazuje, że mogą oni zapaść na choroby spoza ich zespołu, ale dokładny mechanizm zjawiska nie jest jeszcze znany - opowiada prof. Jason K. Sicklick z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego.

Akademicy podkreślają, że by zrozumieć związek między GIST a innymi nowotworami, konieczne są dalsze badania, ale odkrycia już teraz mają znaczenie kliniczne. Dr James D. Murphy, współautor studium, uważa np., że zdiagnozowanie GIST uzasadnia skryning pod kątem innych nowotworów, na które tacy pacjenci są najbardziej podatni.

Zespół stwierdził, że w porównaniu do populacji generalnej USA, u osób z GIST częstość występowania nowotworów przed i po postawieniu diagnozy jest, odpowiednio, o 44 i 66% wyższa. Do najczęstszych guzów należą nowotwory układu moczowo-płciowego, piersi, krwi i układu oddechowego.

U nie-Latynosów wyższe jest ryzyko nowotworów przed zdiagnozowaniem GIST. U pacjentów z guzami o wielkości poniżej 10 cm ryzyko kolejnego nowotworu jest wyższe niż u osób z pokaźniejszymi zmianami. Ludzie z GIST mniejszymi od 2 cm są najbardziej zagrożeni rozwojem dodatkowych guzów zarówno przed, jak i po postawieniu diagnozy.

nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego GIST ryzyko rak prostaty Jason K. Sicklick James D. Murphy