Jak otyłość skraca życie?

| Zdrowie/uroda
Kyle May, CC

Gdy kanadyjscy naukowcy przeanalizowali zależność między wagą a długością życia, stwierdzili, że u osób z nadwagą i otyłych długość życia może ulec skróceniu nawet o 8 lat. Skutki są bardziej katastrofalne, gdy tycie występuje na wcześniejszych etapach życia.

We współpracy z badaczami z Uniwersytetu w Calgary i Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej stworzyliśmy model komputerowy, by pomóc lekarzom i ich pacjentom lepiej zrozumieć, jak nadmierna waga ciała przyczynia się do skrócenia życia i przedwczesnego rozwoju choroby serca oraz cukrzycy - podkreśla Steven Grover, epidemiolog kliniczny z Instytutu Badawczego Centrum Zdrowia McGill University (RI-MUHC) i profesor medycyny z McGill University.

Akademicy stworzyli model do szacowania rocznego ryzyka cukrzycy, choroby sercowo-naczyniowej i śmiertelności osób z BMI wynoszącym 25-29,9 kg/m2 (nadwagą), 30-34,9 kg/m2 (otyłością I stopnia) lub równym bądź wyższym 35 kg/m2 (ze znaczną otyłością); porównań dokonywano do idealnego wskaźnika masy ciała (18,5-24,9 kg/m2). Wykorzystano dane 3992 białych uczestników National Nutrition and Examination Survey z lat 2003-10 (wybrano osoby z kompletem danych nt. czynników ryzyka oraz stężenia glukozy na czczo). Po walidacji przewidywań modelu Kanadyjczycy szacowali utratę lat życia i zdrowych lat życia dla poszczególnych kategorii wagowych.

Okazało się, że ludzie ze znaczną otyłością mogli stracić do 8, jednostki otyłe do 6, a osoby z nadwagą do 3 lat życia. Ponadto, w porównaniu do ludzi z prawidłowym BMI (18,5-25), utrata zdrowych lat życia była u badanych z nadwagą i otyłych 2-4 razy większa. Wiek, w którym doszło do nagromadzenia zbędnych kilogramów, był bardzo ważnym czynnikiem. Najgorsze skutki zaobserwowano u osób, które przybrały na wadze w młodszym wieku.

Wzorzec jest jasny - im więcej dana osoba waży i im jest młodsza, tym większy ma to wpływ na jej zdrowie. Sądzimy, że w kategoriach długości życia nadwaga jest tak samo zła jak palenie papierosów.

Autorzy raportu z pisma The Lancet Diabetes and Endocrinology ujawniają, że w porównaniu do 20-39-latków z normalną wagą, mężczyźni w tym samym wieku ze znaczną otyłością tracą 8,4, a kobiety 6,1 roku życia. Dodatkowo panowie o 18,8 r. dłużej zmagają się z kiepskim stanem zdrowia, a panie aż 19,1.

W grupie 40-59-latków przez znaczną otyłość mężczyźni tracą 3,7, a kobiety 5,3 roku życia. Panom i paniom w wieku 60-79 lat przez znaczącą otyłość ubywa ok. roku życia, ale nadmierne kilogramy oznaczają 7 dodatkowych lat w gorszym stanie zdrowia.

Utrata lat życia dla otyłych mężczyzn w wieku 60-79 lat wynosi 0,8 roku, a panów w wieku 20-39 lat 5,9 r. Dla mężczyzn, którzy mają tylko nadwagę, starty są o wiele mniejsze, czasem pomijalne.

Obecnie Kanadyjczycy próbują spersonalizować informacje. Dla pacjentów interesujące mogą być [odpowiedzi na] pytania, co będzie jeśli: jeśli zrzucę 10-15 funtów [4,5-6,8 kg]?, jeśli będę prowadzić bardziej aktywny tryb życia? Jak to zmieni statystyki? Naukowcy prowadzą w aptekach 3-letni projekt, który ma pokazać, czy angażowanie pacjentów i proponowanie programów e-zdrowotnych pomoże im zdrowiej jeść i regularnie ćwiczyć.

otyłość nadwaga grupa wiekowa cukrzyca choroba sercowo-naczyniowa ryzyko śmiertelność skutki Steven Grover