pH-foreza usprawni dostarczanie leków przeciwnowotworowych?

| Medycyna
boliston (Adrian Boliston), CC

Naukowcy z Purdue University wpadli na pomysł, jak ulepszyć dostarczanie leków przeciwnowotworowych za pomocą nanocząstek. Opracowując modele, odwołali się do nanocząstek ze słabych polizasad, które akumulowałyby się i rozszerzały w środowiskach naśladujących warunki panujące w guzie (ma on większą kwasowość od otaczających tkanek).

Fenomen, który nazywamy pH-forezą, może się okazać użytecznym mechanizmem usprawniania dostarczania leków do komórek litych guzów - wyjaśnia prof. You-Yeon Won.

Lek umieszczano by w syntetycznych micelach polimerowych, które po zmianie pH z zasadowego na kwasowe znacznie by się rozszerzały. Dwukrotne zwiększenie rozmiarów mogłoby skutkować podobnym wzrostem skuteczności dostarczania leku do guza. Won sądzi, że dzięki takiemu rozwiązaniu udałoby się zaaplikować odpowiednią dawkę. "Koncepcję pH-forezy dałoby się także z łatwością zaimplementować w już stosowanych technologiach [...]".

Won i doktorantka Hoyoung Lee zauważyli, że by dostarczanie leku było optymalne, maksymalne pęcznienie miceli w guzie powinno zachodzić przy pH równym 7,0 ± 0,5. Lite guzy mają znacząco niższe zewnątrzkomórkowe pH, ok. 6,5-6,9. Dla porównania, średnia dla normalnej tkanki wynosi 7,4.

Pęcznienie miceli to skutek protonacji atomów azotu (jednoimienne ładunki się odpychają i nanocząstka się rozszerza). Wzajemne oddziaływania ujemnie naładowanych lipidów w błonie komórek nowotworowych i dodatnich ładunków miceli miałyby spowolnić uciekanie nanocząstek z guza. By nanocząstki uległy biodegradacji dopiero po dotarciu na miejsce i spełnieniu swojej roli, pokrywano by je "werniksem".

pH-foreza micele słabe polizasady guz lity lek dostarczanie You-Yeon Won Hoyoung Lee