Drodzy otyli i palacze

| Medycyna
sxc.hu

Koszty opieki zdrowotnej nad otyłymi i palaczami są znacząco wyższe niż wydatki na niepalącego, utrzymującego prawidłową wagę obywatela. Profesor Ruopeng An z University of Illinois przeprowadził analizę wydatków obywateli USA na opiekę medyczną. Obliczył, że roczne koszty opieki nad osobą otyłą są średnio o 1360 dolarów, a w przypadku palaczy o 1046 dolarów wyższe niż nad innymi. Największą różnicę widać w przypadku kobiet, ludzi białych pochodzenia niehiszpańskiego oraz u osób starszych.

Uczony wziął pod uwagę koszty ubezpieczenia takich osób, pieniądze wydawane przez nie poza ubezpieczeniem, koszty opieki szpitalnej i pozaszpitalnej, wizyty na oddziałach ratunkowych oraz koszty leków. Te ostatnie najbardziej przyczyniały się do większych kosztów opieki nad palaczmi i otyłymi. Te dodatkowe koszty nie tylko są duże, ale znacznie wzrosły w ciągu ostatniej dekady - mówi uczony. W latach 1998-2011 koszty opieki nad osobami otyłymi zwiększyły się o 25%, a nad palaczami niemal o 33%. Ma to związek przede wszystkim z cenami leków. W roku 2011 osoby otyłe wydawały na leki o 62%, a palacze o 70% więcej niż w roku 1998 - mówi An.

Na potrzeby swoich badań uczony przeanalizował dane dotyczące 125 955 osób, które w latach 1996-2010 oraz 1998-2011 brały udział w dwóch dużych grupowych badaniach prowadzonych przez NIH. Naukowiec analizował jedynie koszty opieki zdrowotnej, nie brał zaś pod uwagę kosztów gospodarczych i społecznych, takich jak np. spadek produktywności czy nieobecność w pracy osób otyłych i palących. Stwierdził również, że we wszystkich badanych przez niego kategoriach kosztów, z wyjątkiem wizyt na oddziałach ratunkowych, koszt opieki zdrowotnej nad otyłymi był wyższy niż nad palaczami. Zauważył ponadto, że o ile palenie tytoniu wiąże się ze znacząco wyższym ryzykiem przedwczesnej śmierci np. wskutek zachorowania na kosztowne w leczeniu nowotwory płuc, to otyłość wiąże się z cukrzycą typu II i wczesną ogólną niepełnosprawnością, co prawdopodobnie oznacza, iż całkowite koszty opieki nad osobą otyłą w czasie jej życia znacznie wyższe niż całkowite koszty opieki nad palaczem.

palacz otyły koszt opieki zdrowotnej