W średnim wieku pamięć kobiet jest lepsza od pamięci mężczyzn

| Psychologia
jurvetson, CC

Kobiety w średnim wieku przewyższają swoich rówieśników we wszystkich miarach pamięci. Pamięć pań pogarsza się jednak po wejściu w okres pomenopauzalny.

Utrata pamięci to naturalny skutek starzenia. Szacunki epidemiologiczne pokazują, że problemy pamięciowe mogą dotyczyć nawet 75% starszych dorosłych.

Naukowcy przeprowadzili badanie porównawcze 212 mężczyzn i kobiet w wieku 45-55 lat. Oceniano pamięć epizodyczną, funkcje wykonawcze, przetwarzanie semantyczne oraz inteligencję werbalną. Pamięć asocjacyjną (skojarzeniową) i epizodyczną pamięć werbalną badano za pomocą Face-Name Associative Memory Exam (FNAME) i Testu Wybiórczego Przypominania (Selective Reminding Test, SRT). W przypadku pań określano dodatkowo status menopauzalny.

Dzięki porównaniom wewnątrzpłciowym ustalono, że kobiety w wieku przed- i okołomenopauzalnym wypadały w kilku kluczowych obszarach pamięciowych (FNAME i SRT) lepiej niż panie w wieku pomenopauzalnym. Zespół Dorene M. Rentz ustalił, że wyższe stężenia estradiolu wiązały się z lepszymi wynikami SRT (związek z FNAME okazał się marginalny).

Na spadki poziomu estradiolu w wieku pomenopauzalnym szczególnie wrażliwe okazały się wskaźniki początkowego uczenia i przypominania. Zachowana była jednak m.in. konsolidacja pamięciowa.

Wyniki badania ukazały się w piśmie Menopause.

pamięć menopauza estradiol poziom Dorene M. Rentz