Neurony od uwagi

| Psychologia
mararie, CC

Naukowcy z Karolinska Institutet zidentyfikowali neurony nieodzowne dla procesów uwagi. Manipulując ich aktywnością, byli w stanie zwiększyć uwagę myszy.

Kora czołowa odgrywa kluczową rolę w procesach poznawczych, m.in. uwadze, pamięci czy podejmowaniu decyzji. Niestety, niewiele wiadomo o tym, w jaki sposób je realizuje, w tym jakie typy neuronów biorą w nich udział. Pewna teoria zakłada, że centralną funkcję pełnią neurony wykazujące ekspresję parwalbuminy (PV). I rzeczywiście, zespół dr Marie Carlén wykazał, że komórki PV są nieodzowne dla uwagi. Co więcej, wystarczy zoptymalizować ich aktywność, by wzmóc uwagę.

Szwedzi skupili się na uwadze, bo jest ona zaburzona w wielu chorobach neuropsychiatrycznych.

Akademicy trenowali myszy w wykonaniu zadania wymagającego dużego zaangażowania uwagi. Później w jego trakcie utrwalali aktywność setek neuronów kory czołowej.

Odkryliśmy, że aktywność neuronów PV odzwierciedlała poziom [natężenie] uwagi zwierząt. Komórki PV wykazywały dużą aktywność, gdy zwierzęta były uważne i mniejszą, gdy były rozproszone. Różnica okazała się tak duża, że patrząc wyłącznie na aktywność PV, byliśmy w stanie przewidzieć, czy zwierzę rozwiąże zadanie, czy nie.

Autorzy publikacji z pisma Cell wpływali na aktywność komórek PV za pomocą optogenetyki. Generalnie hamowanie tej grupy neuronów upośledzało uwagę. Gdy jednak komórki PV aktywowano w częstotliwości fal gamma (30-80 Hz), myszy rozwiązywały zadanie większą liczbę razy.

Nasze ustalenia pozwalają powiązać różne wcześniejsze spostrzeżenia odnośnie do neuronów PV oraz ich roli w procesach poznawczych i zaburzeniach neuropsychiatrycznych. Uzyskane wyniki pokazują, że można wzmocnić funkcje poznawcze, zmieniając aktywność jednego rodzaju neuronów, co jest naprawdę zaskakujące, zważywszy na stopień złożoności mózgu. Komórki PV są zatem interesującym celem dla przemysłu farmaceutycznego.

parwalbuminy neurony PV ekspresja uwaga kora czołowa fale gamma dr Marie Carlén