Trolle patentowe mają nową taktykę: sojusz z plemionami indiańskimi

| Ciekawostki
USPTO

Plemię Mohawków Akwesasne (St. Regis Tribe) pozwało do sądu Amazona i Microsoft oskarżając obie firmy o naruszenie należących do plemienia patentów. Pozew może być przejawem narastającego trendu wykorzystywania przez trolle patentowe plemion indiańskich do osiągnięcia swoich celów.

Do niedawna sporne patenty należały do firmy SRC Labs, która sprzedała je Akwesasne. Firma występuje jako drugi z pozywających Amazon i Microsoft. SRC Labs to przedsiębiorstwo, które niczego nie wytwarza, a utrzymuje się właśnie z pozwów o naruszenie patentów. Jest ona co najmniej drugą firmą, która kieruje pozwy za pośrednictwem plemienia. W USA plemiona indiańskie cieszą się pewnym rodzajem suwerenności, dzięki której – jak mają nadzieję trolle patentowe – pozwani nie będą mogli dokonać niektórych czynności umożliwiających ewentualne podważenie patentu.

SRC Labs idzie więc drogą firmy Allergan, która w ubiegłym miesiącu przekazała plemieniu Akwesasne sześć patentów dotyczących leku Restasis. Teraz Allergan, powołując się na immunitet plemienia, domaga się przerwania przeglądu tych patentów dokonywanego przez Patent Trial and Appeals Board. Allergan może jednak stracić patenty, gdyż już przegrał o nie spór przed sądem okręgowym. Jednak metoda wymyślona przez prawników firmy szybko znalazła naśladowców. W ubiegłym miesiącu Apple zostało pozwane przez MEC Resources, trolla patentowego należącego do związku plemion Mandan, Hidatsa i Arikara. MEC Resources domaga się opłat licencyjnych za patenty wykorzystane w iPadzie 4.

Obecnie nie wiadomo, czy nowa taktyka trolli patentowych zda egzamin. Dotychczas bowiem w tej sprawie wypowiedział się jeden sędzia federalny, który wyraził poważne wątpliwości co do możliwości „wynajęcia” suwerenności od plemienia. Nie wiadomo zatem, jakie w takich sprawach będą zapadały wyroki. Z punktu widzenia trolli patentowych warto spróbować nowej strategii, gdyż może ona przynieść spore korzyści. Przykładem może być tutaj suwerenność, jaką cieszą się stanowe uniwersytety. Przynajmniej w dwóch sprawach, korzystając z tej suwerenności, uniwersytety doprowadziły do zatrzymania procesu sprawdzania patentu przez Patent Trial and Appeals Board. Uczelnie mają też sporą przewagę przed sądami, gdyż oskarżony przez nie podmiot nie może wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie wyroku deklaratoryjnego. Dzięki temu to uniwersytet decyduje gdzie i kiedy prowadzi spory patentowe.

Istnieje jednak zasadnicza różnica pomiędzy immunitetem, jakim cieszą się uniwersytety, a tym przyznanym plemionom. W przeciwieństwie bowiem do suwerenności uniwersytetów immunitet plemienia może zostać zmieniony lub unieważniony przez Kongres. I o to właśnie stara się senator Claire McCaskill, która uznała, że umowa pomiędzy Allergan i Akwesasne bazuje na absurdalnej luce prawnej i proponuje takie zmiany przepisów, zgodnie z którymi immunitet plemion nie będzie obejmował spraw patentowych.

Trolle patentowe najwyraźniej uznają, że sojusz z plemionami im się opłaci i są w stanie zainwestować w to sporo pieniędzy. Umowa pomiędzy Allergan a St. Regis Tribe przewiduje, że firma zapłaci plemieniu 13,5 milionów dolarów po zawarciu umowy i będzie płaciła po 15 milionów dolarów za każdy rok, w którym patenty pozostaną ważne. Nie wiadomo, jaką umowę zawarło plemię z SRC Labs, jednak z informacji zawartych na witrynie St. Regis Tribe wynika, że dojdzie do podziału ewentualnego odszkodowania, jakie w przypadku przegranego procesu zapłacą Amazon i Microsoft.

SRC Labs i St. Regis twierdzą, że Microsoft narusza sześć patentów dotyczących dużych wieloprocesorowych systemów komputerowych i procesorów konfigurowalnych. Amazon został pozwany o naruszenie trzech z tych patentów oraz dwóch kolejnych, z których jeden opisuje uchronienie przez wymazaniem danych z pamięci DRAM podczas rekonfigurowania tej pamięci, a drugi metodę zwiększenia wydajności przesyłu danych z pamięci poprzez ich rekonfigurację.

patent Amazon Microsoft plemię indiańskie pozew troll