Patenty w USA i Europie

Cayusa, CC

"Okres łaski"

EPO generalnie, poza ściśle określonymi przypadkami, nie stosuje "okresu łaski", czyli czasu, jaki może minąć pomiędzy ujawnieniem wynalazku, a złożeniem wniosku patentowego. Jeśli zatem w jakikolwiek sposób ujawnimy publicznie informacje o wynalazku - pod pojęciem tym jest rozumiana jego sprzedaż, wygłoszenie odczytu na jego temat, publikacja informacji w mediach, pokazanie go inwestorowi bez klauzuli poufności itp. - automatycznie tracimy prawo do uzyskania patentu. I nieistotne jest kto, wynalazca, współwynalazca czy strona trzecia, ujawniły informację.

Natomiast w USA, gdzie obowiązuje zasada "first-to-invent" możemy cieszyć się rocznym "okresem łaski", dzięki czemu wynalazca może na rok przed wypełnieniem wniosku patentowego ujawnić informacje o wynalazku. Oczywiście trzeba przy tym pamiętać, że będziemy mogli wówczas uzyskać patent w USA, ale już nie w Europie.

 

Historię nowoczesnego prawa patentowego datuje się od czasu Statutu Weneckiego, wydanego w 1474 roku przez Republikę Wenecji. Przewidywał on, że nowatorskie urządzenia - przede wszystkim dotyczył to urządzeń dla warsztatów tkackich - muszą być zgłaszane władzom Republiki w celu uzyskania ochrony przed naśladowcami. Okres ochronny trwał 10 lat.

Jednak już wcześniej władcy niektórych krajów przyznawali wynalazcom jakiś rodzaj monopolu na opracowane przez nich rozwiązania.

Historycy najwcześniejszych patentów upatrują w greckim Sybaris, gdzie już w VI wieku p.n.e urządzano konkursy kulinarne, a ich zwycięzcy mieli przez rok wyłączność na przygotowywanie swoich dań.

patent prawo Europejskie Biuro Patentowe Biuro Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych EPO USPTO