Ciągnie swój do swego

| Nauki przyrodnicze
Alecia Carter

Pawiany czakma (Papio ursinus) wolą spędzać czas z osobnikami w tym samym wieku, z podobną pozycją, a nawet osobowością.

Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge i Londyńskiego Towarzystwa Zoologicznego podkreślają, że tendencja ta może ograniczać rozprzestrzenianie się informacji w szerszych kręgach. Wcześniejsze badanie zespołu pokazało bowiem, że osobniki młodsze i śmielsze z większym prawdopodobieństwem generują informacje (częściej wpadają na rozwiązania nowych problemów z żerowaniem), a skoro spędzają więcej czasu w towarzystwie sobie podobnych, może się okazać, że nikt inny nie nabędzie nowej wiedzy.

W latach 2009-14 rokrocznie biolodzy przez kilka miesięcy podążali tropem 2 stad pawianów z Parku Natury Tsaobis w Namibii. Wyniki studium ukazały się w piśmie Royal Society Open Science.

W tak dużych grupach społeczne preferencje są generalnie podyktowane wiekiem, pozycją, osobowością itp. Identyczne zjawisko występuje u ludzi; przestajemy [w końcu] z osobami o podobnym dochodzie, wyznaniu, wykształceniu itd. - opowiada dr Alecia Carter.

By przetestować śmiałość, naukowcy umieszczali na obrzeżach terenów powszechnie wykorzystywanych przez pawiany nieznane pokarmy, np. jajka na twardo czy barwione na zielono i czerwono bułeczki. Nasilenie cechy określano, mierząc czas poświęcany na badanie obiektu (ważne też było, czy pawian zdecydował się zjeść nieznany pokarm).

Nasza analiza po raz pierwszy sugeruje, że odważniejsze i bardziej nieśmiałe pawiany częściej przebywają z innymi osobnikami tego samego pokroju. Nie wiadomo, czemu się tak dzieje, ale może to być dziedziczne, a wzorce, które obserwujemy, odzwierciedlają powiązania rodzinne - opowiada dr Guy Cowlishaw.

pawiany czakma śmiałość pozycja wiek osobowość stado Alecia Carter Guy Cowlishaw