Duże spożycie piwa zwiększa ekspozycję na mykotoksyny

| Ciekawostki
Dinner Series, CC

Spożywanie dużych ilości piwa zwiększa ekspozycję na mykotoksyny, czyli metabolity wytwarzane przez grzyby.

Naukowcy z Uniwersytetu w Walencji analizowali zawartość mykotoksyn wytwarzanych przez grzyby z rodzaju Fusarium ze 154 marek piwa z rynków europejskich i suszonych owoców. Produkty spełniały normy, lecz osoby wypijające ponad litr piwa dziennie zbliżały się lub nawet przekraczały dopuszczalny poziom tych związków.

Średnia ekspozycja na mykotoksyny była niska. Nawet dwie najbardziej rozpowszechnione - deoksyniwalenol (DON), zwany też womitoksyną, który znaleziono w niemal 60% próbek i obecna w 9% przypadków HT-2 toksyna - nie występowały w stężeniach, które można by uważać za wysokie - podkreślają doktorzy Houda Berrada i Yelko Rodríguez.

Średnie stężenia DON i HT-2 w piwach zbliżały się do 30 µg/L. To niewiele, zważywszy, że norma UE dla DON w produktach bazujących na zbożach wynosi 200 µg/kg.

U ludzi spożywających dużo piwa wkład mykotoksyn z tego źródła nie był pomijalny, bo przyczyniał się do przybliżania, a nawet przekraczania bezpiecznych stężeń. Jako punkt odniesienia wykorzystywano maksymalne tolerowane dzienne spożycie (ang. maximum tolerable daily intake, MTDI) wg Komitetu ds. Żywności.

Gdy brano pod uwagę tylko spożycie rzędu 1 l dziennie marek piwa z największym poziomem skażenia, spożycie DON odpowiadałoby 60% MTDI, a bezpieczne poziomy HT-2 toksyny zostałyby przekroczone - opowiada Berrada.

Ta sama grupa badawcza przyglądała się występowaniu 16 mykotoksyn w suszonych owocach sprzedawanych w Hiszpanii i Tunezji. Łącznie zbadano 228 próbek. Częstość skażenia w daktylach, rodzynkach, figach, morelach i śliwkach wynosiła, odpowiednio, 83, 80, 64, 59 i 26%.

Do najczęściej występujących mykotoksyn należały eniatyny, za nimi uplasowały się aflatoksyny i ochratoksyny.

Żadna z hiszpańskich próbek nie przekraczała norm UE. W 13 próbkach z tunezyjskich ulicznych targowisk występował za wysoki poziom aflatoksyn.

piwo mykotoksyny deoksyniwalenol womitoksyna HT-2 toksyna Houda Berrada Yelko Rodríguez