Antyutleniacze chronią przed ładunkami elektrostatycznymi

| Technologia
Axel Rouvin, CC

Naukowcy z Northwestern University zauważyli, że pokrycie powierzchni przeciwutleniaczami, takimi jak np. witamina E, zapobiega gwałtownym wyładowaniom elektrostatycznym. Uczeni badający zjawisko elektrostatyki stwierdzili istnienie nieznanego dotychczas związku pomiędzy ładunkiem a wolnymi rodnikami.

Odkrycie to umożliwi zarówno ochronę urządzeń elektronicznych przed uszkodzeniem jak i pomoże zapobiegać eksplozjom w miejscach przechowywania podatnych na nie gazów czy płynów.

Dotychczas większość uczonych nie zajmowała się związkiem pomiędzy ładunkami elektrostatycznymi a wolnymi rodnikami. Uczeni z Northwestern spowodowali gromadzenie się ładunków elektrostatycznych na powierzchniach różnych polimerów, a następnie przyglądali się im za pomocą mikroskopu sił atomowych. Zauważyli, że ładunki zbijały się w grupy, które zawierały wewnątrz wolne rodniki.

Naukowcy postanowili przekonać się, co się stanie, gdy zapobiegną powstawaniu wolnych rodników. Stworzyli więc powłoki z witaminy E oraz innych przeciwulteniaczy i pokryli nimi polimery. Dalsze badania wykazały, że niezależnie od tego jak ładunki elektryczne pojawiały się na powierzchni polimerów, nie dochodziło do gromadzenia się kurzu na ich powierzchniach. Dzięki obecności przeciwutleniaczy ładunki nie zbijały się w grupy.

przeciwutleniacz ładunek elektrostaty