Ptaki zwiększają wartość nieruchomości

| Psychologia
Wonderlane, CC

Domy w rejonach z większą liczbą ptaków są droższe. Wpływ jest niebagatelny, bo jak wyliczył zespół Michaela Farmera z Teksańskiego Uniwersytetu Technicznego, niecodzienne skrzydlate towarzystwo sprawia, że różnica w średniej cenie sięga ponad 32 tys. dolarów (32.028).

Wziąwszy poprawkę na kilka czynników, w tym wielkość domu, jego wiek, powierzchnię działki i poziom urbanizacji, Amerykanie i tak zauważyli, że nawet jeden rzadszy gatunek ptaka wystarczy, by podnieść cenę. Ogólnie im większa liczba gatunków ptaków, tym wyższe stawki.

Autorzy artykułu z pisma Urban Ecosystems przyjrzeli się ponad 300 sprzedażom z lat 2008-2009. Dane pozyskano z Multiple Listing Service (dotyczyły one 17 okolic, wyodrębnionych przez Lubbock Realtor Association). Farmer, Mark C. Wallace i Michael Shiroya zliczyli wszystkie ptaki w pobliżu wystawianych posesji; osobno sumowano ptaki reprezentujące rzadsze gatunki. Na końcu Amerykanie posłużyli się Systemem Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System); zobrazowali w ten sposób powierzchnię okapu drzew w bezpośrednim otoczeniu domów.

Pobliskie parki nie wpływały ani na skład gatunkowy/liczebność ptaków, ani na podniesienie ceny, co oznacza, że zaobserwowaną zmienność należy wyjaśnić cechami przydomowych ogródków.

Czemu teren z ptakami jest aż tak cenny? Specjaliści tłumaczą, że są one bardzo wrażliwe na stan środowiska. Jeśli więc gdzieś występują, można to uznać za certyfikat dobrej jakości nieruchomości.

ptaki dom nieruchomość cena Michael Farmer