Mikrobiom wskaźnikiem raka endometrium

| Medycyna
((( Wassa ))), CC

Mikrobiom macicy i pochwy pacjentek z rakiem błony śluzowej trzonu macicy (endometrium) jest różny od mikrobiomu innych kobiet.

Czynniki, które wyzwalają proces nowotworzenia w przypadku raka endometrium, są nieznane, choć prowadzi się intensywne badania w tym kierunku. Biorąc pod uwagę typowy dla tej choroby profil zapalny, naukowcy z Mayo Clinic postanowili się przyjrzeć bakteriom z dróg rodnych. Wyniki ich badań ukazały się w piśmie Genome Medicine.

Zespół dr. Mariny Walther-Antonio analizował przypadki 31 białych kobiet, które przeszły histerektomię. Po badaniach histopatologicznych u 10 zdiagnozowano łagodną chorobę ginekologiczną, u 4 rozrost endometrium, a u 17 raka błony śluzowej trzonu macicy.

Generalnie Amerykanie ustalili, że mikrobiom macicy i pochwy kobiet z rozrostem (hiperplazją) i rakiem endometrium jest inny od mikrobiomu kobiet bez raka błony śluzowej trzonu macicy.

Naukowcy planują rozszerzone badania na bardziej zróżnicowanej etnicznie próbie. Zamierzają ocenić wpływ mikrobiomu na wystąpienie i postępy choroby, a także ocenić możliwość zastosowania wymazów z pochwy we wczesnych badaniach przesiewowych czy biopsji macicy do typowania kobiet z grupy ryzyka. Walther-Antonio dodaje, że mikrobiom da się modyfikować, co daje nadzieję na rozwój metod zapobiegania temu rakowi.

Rak endometrium to 4. pod względem zachorowalności nowotwór złośliwy u kobiet. Szczyt zachorowań przypada na wiek 55–70 lat.

rak endometrium rak błony śluzowej trzonu macicy macica pochwa mikrobiom Marina Walther-Antonio