Niższy wskaźnik przeżycia u pacjentek z rakiem piersi i nowo zdiagnozowaną depresją

| Psychologia
wishuponacupcake, CC

U kobiet z rakiem piersi, u których później zdiagnozowano również depresję, ryzyko zgonu ze wszystkich przyczyn jest wyższe aż o 45%.

Naukowcy z Królewskiego College'u Londyńskiego analizowali karty zgłoszenia nowotworu i dokumentację szpitalną 77.173 kobiet z angielskiego regionu South East, u których raka piersi zdiagnozowano w latach 2000-2009 (ich losy śledzono do końca 2010 r.). U 422 epizod bądź epizody depresyjne wystąpiły przed zdiagnozowaniem nowotworu piersi, a u 533 depresję odnotowano dopiero po stwierdzeniu raka.

Związek między nowo postawioną diagnozą depresji a przeżywalnością pozostawał istotny statystycznie nawet po wzięciu poprawki na dodatkowe czynniki, takie jak starszy wiek w momencie postawienia diagnozy, stopień zaawansowania guza, status socjoekonomiczny czy współistniejące choroby - koniec końców ryzyko zgonu w okresie monitoringu okazało się aż o 45% wyższe. Oznacza to, że współczynnik ryzyka, definiowany jako stosunek wartości ryzyka dla jednej pacjentki, tu ze "świeżą" depresją, do wartości ryzyka dla innej pacjentki, tu z występującą wcześniej depresją, wynosił 1,45.

Większe wsparcie społeczne lub interwencje psychologiczne mogą pomóc ograniczyć negatywne skutki u pacjentek najbardziej zagrożonych depresją - podkreśla dr Elizabeth Davies.

Brytyjczycy sugerują, że zachowania/zjawiska powiązane z depresją, np. mniej zdrowy tryb życia, przewlekły stres czy problemy z rozpoczęciem lub stosowaniem się do wybranej metody leczenia, mogą w pewnym stopniu wyjaśnić zmniejszoną przeżywalność.

U kobiet z istniejącą wcześniej depresją przeżywalność także była obniżona, ale na związek wpływały głównie inne czynniki, w tym wiek w momencie postawienia diagnozy, status socjoekonomiczny i stopień zaawansowania choroby w momencie rozpoznania. Ogólnie 5 lat później żyło 55% pacjentek z depresją i 75% kobiet bez zdiagnozowanych zaburzeń nastroju.

Naukowcy podkreślają, że dokumentacja medyczna może być niekompletna, bo lżejsze przypadki depresji rzadziej się odnotowuje. Autorzy publikacji z pisma Psycho-Oncology natrafili na wzmianki o depresji w rejestrach 1,2% chorych, tymczasem wcześniejsze badania polegające na prowadzeniu wywiadów z samymi pacjentkami operowanymi z powodu raka piersi wskazywały na o wiele większe rozpowszechnienie tej choroby - 10-25%.

rak piersi depresja ryzyko zgonu przeżywalność dr Elizabeth Davies