Leczenie przez brodawkę sutkową

| Medycyna
FranUlloa (Francisca Ulloa), CC

Naukowcy opracowali nową metodę leczenia i zapobiegania rakowi piersi, w ramach której leki są podawane jako zastrzyk przez brodawkę sutkową.

Procedura zademonstrowana na myszach daje bezpośredni dostęp do miejsca, gdzie często rozwijają się zmiany nowotworowe - przewodów mlekowych. Można ją wykorzystać w terapii oszczędzającej zdrowe tkanki organizmu. Miejscowe dostarczanie czynników terapeutycznych za pośrednictwem iniekcji przezbrodawkowej może zmniejszyć skutki uboczne obserwowane [...] w przypadku chemioterapii ogólnoustrojowej - gdzie toksyczne leki przechodzą przez wszystkie tkanki organizmu. Metoda nie dopuszcza także do rozłożenia terapeutyku przez wątrobę, co może szybko zmniejszyć skuteczny poziom leków - wyjaśnia dr Silva Krause.

Autorzy wykorzystali tę technikę do wstrzyknięcia nowego leku bazującego na nanocząstkach, który hamuje specyficzny gen kierujący formowaniem raka piersi. Celowana terapia zapobiegała progresji nowotworu u myszy predysponowanych do spontanicznego rozwoju guzów sutka.

rak piersi rak sutka zastrzyk brodawka sutkowa chemioterapeutyk chemioterapia ogólnoustrojowa Silva Krause