Wykrywanie raka wątroby na podstawie proporcji izotopów

| Medycyna
Goldmund100, CC

Być może już wkrótce będzie można wykrywać raka wątrobowokomórkowego (ang. hepatocellular carcinoma, HCC) za pomocą metod podobnych do używanych do badania składu izotopowego skał i minerałów.

Choć rak wątrobowokomórkowy zazwyczaj rozwija się na podłożu przewlekłej choroby wątroby, np. marskości lub zapalenia wątroby, nawet w grupach ryzyka właściwie nie da się go wychwycić przed wystąpieniem objawów (początkowo rak rozwija się skąpoobjawowo, a symptomy trudno odróżnić od marskości).

Wiedząc, że patogeneza nowotworu ma związek z miedzią, naukowcy postanowili sprawdzić, czy i ewentualnie jak się to przekłada na proporcje izotopów tego i innych pierwiastków. Porównywano 23 mężczyzn z HCC z 20 osobami zdrowymi. Okazało się, że we krwi chorych występowało 0,4 części na tysiąc (ppt) więcej 63Cu w stosunku do 65Cu. Różnicę zaobserwowano także w przypadku izotopów siarki; krew mężczyzn z rakiem wątrobowokomórkowym była o ok. 1,5 ppt bogatsza w izotop 32S niż 34S.

Ustalenia są interesujące i potencjalnie znaczące. Odkryliśmy, że proporcja 65Cu do 63Cu była wyższa we krwi osób z HCC. Wstępne wyniki pokazują, że w samym guzie proporcje są odwrócone, co wskazuje, że istnieje rozdział izotopów między krwią i zmianą nowotworową - wyjaśnia geochemik z Vincent Balter.

Coraz więcej dowodów świadczy o tym, że metabolizm miedzi ma znaczenie dla wielu nowotworów, a ostatnio odkryto, że czynniki chelatujące miedź, które wymiatają Cu z organizmu, mogą spowolnić, a nawet zatrzymać wzrost pewnych guzów. To, co ustaliliśmy, może wyjaśnić mechanizmy wzrostu tych guzów.

Akademicy już myślą o walidacji wyników oraz wydajnych, tanich i przyjaznych do użytkownika testach do wykrywania HCC. Najpierw jednak zespół Baltera będzie musiał przezwyciężyć kilka przeszkód, w tym zmienność pomiarów izotopów w próbkach biologicznych.

rak wątrobowokomórkowy HCC izotop miedź siarka 63Cu 65Cu 32S 34S proporcja krew guz Vincent Balter