Reintrodukowane torbacze zagrażają naziemnemu ptakowi

| Nauki przyrodnicze
S.J. Bennett, CC

Trzy gatunki torbaczy reintrodukowane w południowo-zachodniej Australii zagrażają naziemnemu ptakowi - przepiórnikowi śniademu (Turnix varius).

Greg Miles, CC

Graham Fulton podkreśla, że liczebność ptaków gniazdujących na ziemi zmniejsza się generalnie szybciej niż innych grup australijskich ptaków. Ważnym czynnikiem wydaje się utrata jaj. Niestety, nie wiemy zbyt wiele o tożsamości drapieżników naziemnych gniazd. Doktorant z Uniwersytetu Queensland dodaje, że jego przeprowadzone w Dryandra Woodland badania unaoczniają, że należy poświęcić większą uwagę skutkom reintrodukcji rodzimych gatunków.

Torbacze nie są postrzegane jako drapieżniki zainteresowane tymi ptakami, po części dlatego, że biologia rzadkich przedstawicieli tego nadrzędu nie jest w pełni poznana [...].

Fulton odkrył, że kanguroszczurniki ryjące (Bettongia lesueur) i pędzloogonowe (Bettongia penicillata) oraz kitanki lisie (Trichosurus vulpecula) wybierają jaja ze sztucznych gniazd, wzorowanych na gniazdach przepiórników; mniej więcej 1/3 kradną kanguroszczurniki, a drugie tyle kitanki.

Autor publikacji z pisma Australian Journal of Zoology znalazł też dowody na to, że kanguroszczurniki jadają kręgowce, w tym żywe ofiary.

Doktorant dodaje, że kanguroszczurniki zniknęły w dużej mierze z kontynentalnej Australii. Przed reintrodukcją, jaka miała miejsce podczas badań Fultona, B. lesueur występował tylko na jednej wyspie, a B. penicillata nadal jest uznawany za gatunek krytycznie zagrożony.

reintrodukcja przepiórnik śniady kanguroszczurnik ryjący kanguroszczurnik pędzloogonowy kitanka lisia Graham Fulton