Nieprzespana noc pozbawia nas neutralności

| Psychologia
Here in Van Nuys, CC

Zespół z Uniwersytetu w Tel Awiwie zidentyfikowali mechanizm neurologiczny, który odpowiada za zaburzenie regulacji emocji i wzrost lęku po zaledwie jednej nieprzespanej nocy.

Przed naszym badaniem nie było jasne, co odpowiada za zaburzenia emocjonalne związane z niedoborem snu. Zakładaliśmy, że będzie on intensyfikował przetwarzanie emocjonalnych obrazów i z tego powodu upośledzi mózgowe funkcje wykonawcze. Byliśmy więc zaskoczeni, gdy odkryliśmy, że niedobór snu ma znaczący wpływ na przetwarzanie zarówno naładowanych emocjami, jak i neutralnych obrazów - opowiada prof. Talma Hendler. Okazuje się, że tracimy wtedy neutralność. Zdolność mózgu do odróżnienia rzeczy istotnych jest zaburzona. To trochę tak, jakby wszystko stało się nagle ważne.

Studentka Eti Ben-Simon dwukrotnie badała 18 dorosłych. Raz testy pod kontrolą fMRI i/lub EEG były wykonywane po dobrze przespanej nocy, a raz po pozbawieniu snu w laboratorium. Jedno z zadań polegało na określeniu, w jakim kierunku żółta kropka przemieszcza się na tle zdjęć: pozytywnego (kot), negatywnego (okaleczonego ciała) i neutralnego (łyżka).

Okazało się, że po dobrze przespanej nocy ochotnicy określali kierunek kropki przemieszczającej się na neutralnym tle szybciej i dokładniej, a EEG wskazywało na inne reakcje neurologiczne na neutralne i naładowane emocjonalnie "rozpraszacze". Po pozbawieniu snu badani wypadali jednak źle w obu sytuacjach, a reakcja elektryczna ich mózgu nie różniła się znacząco w zależności od rodzaju zdjęcia.

Może być tak, że pozbawienie snu generalnie zaburza ocenę, ale bardziej prawdopodobne jest, że brak snu sprawia, że obrazy neutralne wywołują odpowiedź emocjonalną - opowiada Ben-Simon.

W drugim eksperymencie, leżąc w skanerze do funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), badani mieli w określonym momencie wciskać klawisz. Należało przy tym ignorować wyświetlane w tle neutralne bądź naładowane emocjonalnie obrazy.
Izraelczycy zauważyli, że po nieprzespanej nocy ludzie rozpraszali się, widząc jakiekolwiek zdjęcie. Zdradzał to wzorzec aktywacji odpowiadającej za przetwarzanie informacji emocjonalnych struktury układu limbicznego - ciała migdałowatego. Ujawniliśmy zmianę w emocjonalnej specyficzności ciała migdałowatego [...].

Ustalenia Izraelczyków wskazują na rolę snu w podtrzymaniu równowagi emocjonalnej i zdrowiu psychicznym. Obecnie naukowcy sprawdzają, czy i ewentualnie jak nowe metody interwencyjne (koncentrujące się głównie na śnie paradoksalnym REM) mogą pomóc zmniejszyć rozregulowanie emocjonalne w zaburzeniach lękowych, depresji czy zespole stresu pourazowego.

sen niedobór pozbawienie regulacja emocjonalna Talma Hendler Eti Ben-Simon