Stawiają na wirtualne serwery

| Technologia
IBM

Z badań IDC wynika, że po raz pierwszy w historii liczba zakupionych maszyn wirtualnych była większa od liczby kupionych serwerów fizycznych. W roku 2008 liczba sprzedanych serwerów wirtualnych wzrosła o 26,5%, do 2 milionów sztuk. Analitycy prognozują, że w bieżącym roku wzrost ten będzie jeszcze większy.

"W 2008 roku około 18,3% nowych serwerów w Europie Zachodniej stanowiły maszyny wirtualne, a jeszcze w 2007 odsetek ten wynosił 14,6%. Sądzimy, że w 2010 roku wzrośnie on do 21%" - powiedział Giorgio Nebuloni, analityk IDC. Już w bieżącym roku liczba wirtualnych serwerów trafiających na rynek ma o 10% przewyższyć liczbę serwerów fizycznych, a 2013 roku stosunek nowych serwerów wirtualnych do fizycznych będzie się kształtował jak 3:2.

Do popularności maszyn wirtualnych przyczynia się kryzys gospodarczy oraz fakt, że producenci sprzętu coraz częściej stosują technologie ułatwiające wirtualizację.

Nebuloni ostrzega jednak, że wirtualizacja ma nie tylko dobre strony. "Uruchamianie maszyn wirtualnych może doprowadzić do powstania chaotycznych struktur, w których administratorzy nie będą w stanie określić ile wirtualnych serwerów mają do dyspozycji i w jaki sposób wykorzystują każdy z nich. Opracowanie procedur dla zarządzania środowiskami wirtualnymi wymaga zintegrowania ich z istniejącą infrastrukturą składającą się w większości z serwerów średniej klasy i mainframe'ów". Zauważa też, że stosowanie środowisk wirtualizacyjnych będzie wymagało zmian w strukturze samych przedsiębiorstw. Konieczne będzie bowiem przedefiniowanie zadań działów IT, a osoby odpowiedzialne za poszczególne elementy infrastruktury (pamięci masowe, serwery czy sieć) będą musiały bardziej ściśle współpracować.

serwer wirtualizacja