Dzięki stymulacji nerwu błędnego po 15 latach odzyskał minimalną świadomość

| Medycyna
Corazzol et al.

Trzydziestopięcioletni mężczyzna, który po wypadku samochodowym przez 15 lat znajdował się w stanie wegetatywnym, odzyskał pewien stopień świadomości po wszczepieniu do klatki piersiowej stymulatora nerwu błędnego.

Autorzy raportu z pisma Current Biology podkreślają, że uzyskane wyniki przeczą założeniu, że zaburzenia świadomości utrzymujące się przez ponad 12 miesięcy są nieodwracalne.

By oszacować potencjał stymulacji nerwu błędnego (ang. vagus nerve stimulation, VNS) w zakresie przywracania świadomości, badacze z zespołu Angeli Sirigu z Instytutu Nauk Poznawczych Marka Jeanneroda i klinicyści Jacquesa Luauté zdecydowali się na trudny przypadek - szukali osoby znajdującej się w stanie wegetatywnym od ponad dekady. Dzięki temu wiedzieli, że ewentualna poprawa nie będzie dziełem przypadku.

Naukowcy podkreślają, że po miesiącu VNS zaszła znacząca poprawa w obrębie 3 parametrów: uwagi, poruszania i aktywności mózgu. Pacjent zaczął reagować na proste polecenia (wcześniej było to niemożliwe); 35-latek wodził np. wzrokiem za przedmiotami i na prośbę obracał głowę. Matka wspominała też o zwiększonej zdolności do zachowania czuwania podczas czytania mu książki.

Po stymulacji zaobserwowano reakcje na symulowane zagrożenie. Kiedy naukowiec nagle przybliżał się do twarzy pacjenta, ten odpowiadał zaskoczeniem, szeroko otwierając oczy. Zespół tłumaczy, że po latach stanu wegetatywnego teraz znalazł się on w stanie minimalnej świadomości.

Badania EEG wykazały, że w regionach mózgu ważnych dla poruszania, odczuwania i świadomości wzrosła aktywność theta. Oprócz tego akademicy zauważyli, że VNS poprawiła łączność funkcjonalną mózgu. Skany PET zademonstrowały zwiększoną aktywność metaboliczną obszarów korowych i podkorowych.

Plastyczność mózgu i jego naprawa są nadal możliwe nawet wtedy, gdy zaczyna brakować nadziei - podkreśla Sirigu.

By potwierdzić swoje dotychczasowe ustalenia, obecnie naukowcy planują duże badania.

stan wegetatywny stan minimalnej świadomości stymulacja nerwu błędnego Angela Sirigu Jacques Luauté