Markery zapalne wiążą się z agresywnymi zachowaniami impulsywnymi

| Psychologia
darkpatator, CC

Osoby z okresowym zaburzeniem eksplozywnym (ang. intermittent explosive disorder, IED) mają podwyższony poziom 2 markerów układowego stanu zapalnego we krwi.

Te dwa markery konsekwentnie korelują z agresją oraz impulsywnością, lecz nie z innymi problemami psychiatrycznymi. Na razie jeszcze nie wiemy, czy to stan zapalny wyzwala agresję, czy raczej uczucia agresywne uruchamiają zapalenie, ale dysponujemy mocną wskazówką, że te dwa zjawiska są ze sobą biologicznie związane [...] - twierdzi dr Emil Coccaro z Uniwersytetu Chicagowskiego.

Podczas najnowszego badania skupiono się na stężeniu białka C-reaktywnego (CRP) oraz prozapalnej interleukiny-6 (IL-6) we krwi. Co istotne, zarówno CRP, jak i IL-6 powiązano z impulsywnymi zachowaniami agresywnymi u ludzi, kotów i myszy.

CRP powstaje w wątrobie pod wpływem infekcji bądź urazu. Pomaga układowi odpornościowemu skoncentrować się na martwych/uszkodzonych komórkach. IL-6 jest wydzielana głównie przez makrofagi i monocyty. Silnie pobudza procesy zapalne. Nasila także produkcję CRP.

Zespół Coccara mierzył poziom CRP i IL-6 u 197 zdrowych fizycznie ochotników. U 69 zdiagnozowano IED, u 61 zaburzenie psychiczne niezwiązane z agresją, reszta (67) badanych była zdrowa.

W porównaniu do pozostałych dwóch grup, średnie poziomy CRP oraz IL-6 były u chorych z okresowym zaburzeniem eksplozywnym wyższe (gdy zestawiło się pacjentów z IED i osoby zdrowe, różnica w zakresie CRP okazywała się np. 2-krotna). Oba markery były szczególnie podwyższone u wolontariuszy z nasilonymi zachowaniami agresywnymi w wywiadzie. Markery niezależnie korelowały z agresją.

Stosowane dotychczas leki prowadzą do remisji mniej niż 50% chorych z IED, dlatego wdrożenie leków przeciwzapalnych, nawet zwykłej aspiryny, wydaje się wartą rozważenia opcją.

Ludzie z IED nadmiernie reagują na stresujące sytuacje. Coccaro podkreśla, że IED nie jest zwykłym złym zachowaniem. Ma silną podbudowę genetyczną i biomedyczną. To poważne zaburzenie, które można i powinno się leczyć.

IED predysponuje ludzi do innych problemów psychicznych, w tym depresji, zaburzeń lękowych oraz alkoholizmu i narkomanii. Wg studium z 2010 r., pacjenci muszą się także zmierzyć z podwyższonym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia, udaru, cukrzycy, zapalenia stawów, wrzodów, bólów głowy i przewlekłego bólu.

stan zapalny okresowe zaburzenie eksplozywne IED białko C-reaktywne CRP interleukina-6 IL-6 dr Emil Coccaro