Statystyka zmian

Szeroki zakres korzyści

Usługi oferowane przez Portal Geostatystyczny zapewniają wiele korzyści, które mogą odczuć różnego rodzaju odbiorcy informacji statystycznych. Począwszy od osób indywidualnych  zainteresowanych różnymi zjawiskami występującymi na terenie naszego kraju, poprzez środowisko naukowe do przedsiębiorców i przedstawicieli innych jednostek działających na rzecz pożytku publicznego. Prezentacja danych statystycznych na mapach znacząco ułatwia przyswajanie informacji. Informacje statystyczne, oprócz zaspokajania potrzeby ciekawości, wspomagają również podejmowanie decyzji istotnych dla prowadzenia działalności, czy to przez podmioty publiczne, czy gospodarcze. Na przykład, informacja o liczbie dzieci mieszkających na danym obszarze może pomóc w podjęciu decyzji o rozmieszczeniu szkół czy innych placówek kulturalno-oświatowych, natomiast profil wiekowy czy dochodowy mieszkańców danego obszaru może pomóc przedsiębiorcom w podjęciu decyzji co do lokalizacji punktów prowadzenia swojej działalności, itp.
Rozbudowany Portal Geostatystyczny przyczynić się może również do zwiększenia efektywności działań administracji rządowej i samorządowej w zakresie usprawnienia procesu inwestycji, planowania przestrzennego i budżetowania, poprzez zapewnienie szybkiego i sprawnego dostępu do aktualnych danych przestrzennych niezbędnych do planowania i realizacji działań w sytuacjach kryzysowych. W efekcie można się spodziewać wzrostu efektywności działań instytucji administracji publicznej korzystających z tych danych. Tym samym praktycznie będą wdrażane postanowienia dyrektywy INSPIRE (dot. infrastruktury informacji przestrzennej w Europie) oraz zostanie poszerzona możliwość współpracy między instytucjami w zakresie wymiany informacji i zwiększenia e-usług dla społeczeństwa.

statystyka